دوماهنامه نگرش‌های نوین مدیریت بازرگانی


 دوماهنامه نگرش‌های نوین مدیریت بازرگانی(New Business Attitudes)  به شماره 85871 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف‌ تولید و ترویج علوم انسانی، به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحبنظران می نماید. 


اعتبار نشریه: علمی

سال آغاز انتشار: 1399

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیک

تناوب انتشار: دوماهنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع مقالات دریافتی: علمی پژوهشی
نوع  داوری: دو سو ناشناس
میانگین زمان داوری:  1 تا 2 ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم
اولویت بررسی مقاله: مقالات با روش تحقیق کیفی و نوآورانه

مقالاتی که از رساله‌های دکتری استخراج شده و ارسال شوند با سرعت بالاتری داوری خواهد شد


جهت پیگیری یا سوال در خصوص امور مربوط به مقاله فقط  با ایمیل زیر مکاتبه کنید، سعی می شود در کمتر از 24 ساعت به کلیه ایمیل ها پاسخ داده شود اما در صورت داشتن سوال فوری نیز می توانید با شماره تماس زیر در ارتباط باشید:
[email protected]

ادیب دادمهر

09120834281


  دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است. 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.


 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"


 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 16، مهر و آبان 1401، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

سردبیر مدیر مسئول جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه
دکتر محمود یحیی زاده فر دکتر آرش شاهین دکتر غلامحسین خورشیدی دکتر منصور مومنی دکتر حسن حیدری دکتر حبیب اله دعائی دکتر سعید سعیدا اردکانی دکتر غلامحسین نیکوکار دکتر حسین درگاهی دکتر احمد سرداری دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دکتر اسماعیل کاووسی دکتر امین رضا کمالیان دکتر سید یعقوب حسینی دکتر محمدرضا کریمی علویجه دکتر نبی الله دهقان دکتر زهرا علیپور درویشی دکتر اصغر آقایی دکتر اصغر مشبکی اصفهانی دکتر مجید اسماعیل پور دکتر عبدالمجید مصلح دکتر حسین صفری دکتر بهمن حاجی پور دکتر منوچهر انصاری دکتر حسن فارسیجانی دکتر نادر سیدامیری
اعضای مشورتی هیات تحریریه مشاور آماری کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان