بررسی عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز با استفاده از تکنیک DEMATEL و ANP‏

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 مدرس گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه دولتی قم ایران

2 استاد تمام گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت حفظ گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و افزایش توانایی دفاع اقتصادی، کشور نیازمند عبور از برحان تحریم های اقتصادی از طریق مقاومت اقتصادی است. یکی از مهمترین صنایع کشور ایران، صنعت نفت و گاز است و این صنعت نیازمند به تکنولوژی های به روز دنیا برای افزایش کارایی بهره برداری و پالایش می باشد. با توجه به اینکه کشورهایی که در حوزه میدان های مشترک گازی و نفتی هستند، در حال استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا می باشند، ایران نیز، نیاز به انتقال تکنولوژی برای افزایش کارایی و بهره وری بهره برداری و پالایش از این میادین مشترک دارد. از همین رو در این پژوهش به شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. از همین رو با مطالعه پژوهش های صورت گرفته، 11 عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این شاخص ها در پرسشنامه ای برای 15 نفر از خبرگان صنعت نفت و گاز ارسال گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار نشان داد که سیاست‌های ملی صنعتی، سرمایه گذاری‌های دولتی و رقابت پذیری بیشترین میزان اهمیت را در بین سایر عوامل دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Success of Technology Transfer with the Resistance Economics Approach in the Oil and Gas Industry Using Dematel and ANP

نویسندگان [English]

  • abbas ghasemzade 1
  • khosro maleknezhad 2
  • hamid mesgarani 3
1 Teacher of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management of Qom State University of Iran
2 Professor of the entire Mathematics Department of the Faculty of Mathematics of Iran University of Science and Technology
3 Associate Professor of Mathematics, Faculty of Basic Sciences University
چکیده [English]

Given the importance of preserving the Islamic Revolution's discourse in the region and increasing the ability of economic defense, the country needs to cross economic sanctions through economic resistance. One of the most important industries in Iran is the oil and gas industry, and it requires up -to -date technologies to increase the efficiency of exploitation and refinement. Given that countries in the field of joint gas and oil fields are using the most up -to -date technologies in the world, Iran also needs to transfer technology to enhance the efficiency and efficiency of exploitation and refinement from these common squares. has it. Therefore, in this study, the identification and structure of factors affecting the success of technology transfer in the oil and gas industry with a resilient economy approach has been identified. Therefore, with the study of the research, 11 main factors were identified. These indicators were then sent in a questionnaire to 15 experts in the oil and gas industry. The results using software showed that national industrial policies, government investments and competitiveness are the most important among other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Transfer
  • Resistance Economics
  • Success of Technology Transfer
  • Dimtel Technique