فراخوان دریافت مقالات حوزه تجارت هوشمند و هوش مصنوعی در بازرگانی

بدینوسیله از کلیه دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاهیان کل کشور دعوت میشود مقالات و آخرین دستاوردهای علمی خود با موضوعات زیر را به مجله حاضر ارسال نمایید، بدیهی است این مقالات در سریع ترین زمان ممکن و به صورت داوری ویژه، داوری خواهد شد:

هوش مصنوعی در بازاریابی

هوش مصنوعی در رفتار مصرف کننده

بازاریابی هوشمند

تجارت الکترونیک هوشمند

هوشمندی در کسب و کار

 

 

با آرزوی موفقیت

دکتر محمدامین ترابی

11/09/1400