اهداف و چشم انداز

مقدمه

 دوماهنامه نگرش‌های نوین بازرگانی(New Business Attitudes) به شماره 85871 در اردیبهشت 1399 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت و اقتصاد در صنایع مختلف و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب­نظران از سراسر کشور می­ نماید. این فصلنامه امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلی ، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

مقالات ارسالی برای این مجله به‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

موضوعات تحت پوشش:

مدیریت صنعتی- مدیریت بازرگانی -مدیریت دولتی -مدیریت اجرایی- مدیریت کارآفرینی- مدیریت فناوری اطلاعات -مدیریت آموزشی- مدیریت شهری-مدیریت استراتژیک -مدیریت بازاریابی مدیریت تولید -مدیریت مالی -مدیریت منابع انسانی- مدیریت تکنولوژی- مدیریت پروژه- مدیریت ریسک

رسالت: انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت بازرگانی در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی در این حوزه

اهداف:

  1. توسعه دانش مدیریت بازرگانی کشور.
  2. شناسایی مسائل مدیریتی در حوزه بازرگانی ایران و ارائه راه حل برای آنها.
  3. ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و علاقمندان رشته مدیریت بازرگانی
  4. معرفی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
  5. ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
  6. طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش مدیریت بازرگانی
  7. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
  8. کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای نظام بازرگانی کشور و توسعه آن.
  9. کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.