اخبار و اعلانات

فراخوان دریافت مقاله در زمینه شماره های قبلی

با عنایت به اهمیت نشر علمی مطالب جدید و تازه در حوزه بازرگانی، از کلیه علاقمندان و پژوهشگران حوزه بازرگانی در این مجاه، درخواست می شود مقالات خود با محتوا و زمینه مقالات نشر یافته در این مجله ، نگارش و ارسال نمایند، بدیهی است این گونه مقالات خارج از نوبت داوری، داوری خواهد شد.   با تشکر دکتر محمدامین ترابی مدیرمسئول

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقالات حوزه تجارت هوشمند و هوش مصنوعی در بازرگانی

بدینوسیله از کلیه دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاهیان کل کشور دعوت میشود مقالات و آخرین دستاوردهای علمی خود با موضوعات زیر را به مجله حاضر ارسال نمایید، بدیهی است این مقالات در سریع ترین زمان ممکن و به صورت داوری ویژه، داوری خواهد شد: هوش مصنوعی در بازاریابی هوش مصنوعی در رفتار مصرف کننده بازاریابی هوشمند تجارت الکترونیک هوشمند هوشمندی در کسب و کار     با آرزوی موفقیت دکتر محمدامین ترابی 11/09/1400  

مطالعه بیشتر