نقش مدیریت فروش میوه انار و فرآورده‌های آن در جلوگیری و پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش (مورد مطالعه: روده‌ها، مری و معده)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران، تهران

2 مؤسسه آموزشی و پژوهشی آینده‌اندیشان کیش، کیش

چکیده

سرطان دومین عامل مرگ و میر در جوامع است و کسانی که از سرطان جان سالم به در می‌برند ممکن است مشکلات پایداری ازجمله عوارض جانبی درمان و همچنین مبارزات جسمی، شناختی و روانی اجتماعی را تجربه کنند. عوامل طبیعی از میوه‌ها و سبزیجات رژیمی برای پیشگیری و درمان سرطان‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. میوه انار یکی از مهم‌ترین‌هاست، به دلایلی که در این مقاله به آن اشاره شده است. هدف در این مقاله، بررسی نقش میوه انار و فرآورده‌های آن در جلوگیری و پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش (مورد مطالعه: روده‌ها، مری و معده) با استفاده از رگرسیون چندگانه همزمان در نرم‌افزار spss می‌باشد. بدین منظور، ۱۰۰ تن از اساتید، خبرگان و فعالین حوزه فعال سرطان‌شناسی مورد هدف نمونه قرار گرفتند. نتیجه آزمون این‌گونه شد که میوه انار در جلوگیری و پیشگیری از سرطان‌های روده‌های کوچک و بزرگ، مری و معده نقش پیش‌بین و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Pomegranate Fruit Sales Management and its Products in Prevention and Prevention of Gastrointestinal Cancer (Study: Intestines, Esophans and Gastric)

نویسندگان [English]

  • abbas ghasezadeh 1
  • atefeh samifard 2
1 Teacher Payam Noor University West Tehran, Tehran, Tehran
2 Kish, Kish Future Educational and Research Institute
چکیده [English]

Cancer is the second leading cause of death in societies, and those who survive cancer may experience sustainable problems, including side effects of treatment, as well as physical, cognitive and psychological struggles. Natural factors of dietary fruits and vegetables have been considered for the prevention and treatment of cancers. Pomegranate fruit is one of the most important, for the reasons mentioned in this article. The purpose of this article is to investigate the role of pomegranate fruit and its products in preventing and preventing gastrointestinal cancers (studied: intestines, esophagus and stomach) using multiple recurring simultaneous regression in SPSS software. For this purpose, 4 professors, experts and activists of the field of cancer were targeted. The result of the test was that the sale of pomegranate fruit has a significant role in preventing and preventing cancers of small and large intestines, esophagus and stomach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managing Pomegranate Fruit Sales
  • Gastrointestinal Cancer
  • Intestines
  • Esophary
  • Gastric