کلیدواژه‌ها = بازاریابی دیجیتال
بررسی تطبیقی موبایل مارکتینگ و بازی گونه سازی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402

JABM.3.2.15564.3536952262565.529626521

محمدصادق معنوی؛ فاطمه سادات شاهزاده صفوی


مطالعه نقش داستان‌سرایی در بازاریابی دیجیتال

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 38-49

ارکیده حامدی؛ حسن غلامی


مروری بر بازاریابی دیجیتال و ابعاد آن از دیروز تا امروز

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 62-81

کاوه رستم زاد