بررسی تطبیقی موبایل مارکتینگ و بازی گونه سازی

نوع مقاله : استخراج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بازی سازی به تکنیک شناخته شده ای در بازاریابی تبدیل شده است. بسیاری از شرکت ها معتقدند که بازی سازی می تواند به طور بالقوه مشارکت، آگاهی و وفاداری مصرف کنندگان را با توجه به برند ارتقا دهد. به هر حال، شواهد تجربی کمی وجود دارد که این عقاید را پشتیبانی کند.

در فرآیند تبلیغ کالاها، خدمات و ایده‌ها، این وضعیت موجب افزایش اهمیت «موبایل مارکتینگ یا بازاریابی موبایلی» شده است که می‌توان آن را به‌عنوان برقراری ارتباطات بازاریابی با مشتریان هدف از طریق گوشی‌های همراه و ارسال پیام‌های تبلیغاتی، مشخص نمود. این مطالعه در ابتدا به بهبودها و پیشرفت‌های فناوری‌های ارتباطات همراه به‌صورت مختصر خواهد پرداخت.

بهبود در فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث به وجود آمدن فرصت‌های بازاریابی مهمی برای شرکت‌ها شده است. یکی از جدیدترین پیشرفت‌های فناوری که بر فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد عبارت است از: کاربرد گوشی‌های همراه به‌عنوان کانالی برای ارتباطات بازاریابی.

در ادامه، استفاده روزافزون از گوشی همراه و اهمیت صعودی موبایل مارکتینگ به دلیل ویژگی‌های پیشرفته‌ی آن به همراه مزایای آن موردبحث قرار خواهند گرفت و شیوه های موبایل مارکتینگ با فنون روش بازی سازی تطبیق داده می شوند و راه‌حل‌هایی از طریق مطالعه و بررسی مشکلات به وجود آمده، مطرح خواهند شد. درنهایت، انتظارات موردنظر برای آینده نیز مورداشاره قرار خواهند گرفت.

در انتها در قسمت نتیجه گیری، به مقایسه مزایا و معایب دو روش بازاریابی مذکور می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of mobile marketing and game development

نویسندگان [English]

  • Sadegh Manavi 1
  • fatemeh sadat shahzadeh safavi 2
1 Ph.D. in Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Administration, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Game making has become a well-known marketing technique. Many companies believe that game development can potentially enhance consumer participation, awareness and loyalty with respect to the brand. However, there is little empirical evidence to support these beliefs.

In the process of advertising goods, services and ideas, this situation has increased the importance of "mobile marketing or mobile marketing", which can be defined as establishing marketing communication with target customers through mobile phones and sending promotional messages. This study will first briefly discuss the improvements and advances in mobile communication technologies.

Improvements in information and communication technologies have created important marketing opportunities for companies. One of the latest technological advances that is affecting companies' marketing activities is the use of mobile phones as a channel for marketing communications.

In the following, the increasing use of mobile phones and the growing importance of mobile marketing due to its advanced features and benefits will be discussed, and mobile marketing methods will be adapted to gaming techniques, and solutions will be found by studying and examining problems. Come, they will be raised. Finally, the expectations for the future will be mentioned.

Finally, in the conclusion section, we compare the advantages and disadvantages of these two marketing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital marketing
  • mobile marketing
  • gamification