نقش حراست شهرداری ها در کاهش رفتارهای انحرافی ضدتولید

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

۱کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، کارمند شهرداری ایزدخواست

چکیده

نیروی انسانی پایه اصلی هر سازمان است، به بیان دیگر، فاکتور اساسی بقای هر سازمان، انسان هایی هستند که در آن مشغول به فعالیت هستند و به همین خاطر شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری است. رفتار سازمانی یا به عبارت دیگر رفتار انسانی در سازمان تلاش‌های نظام‌مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان است تا با کنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف سازمانی امکان پذیر شود. شناخت علل رفتار و چگونگی به کارگیری رفتارها در جهت اهداف سازمانی مسئله بنیادی در مدیریت رفتار سازمانی است. رفتارهای ضدتولید همیشه برای انسان‌هایی که در کنار هم کار می‌کردند، یک مسئله‌ی اساسی و غلبه بر آن نیز یک هدف مهم اجتماعی بوده است. رفتارهای ضدتولید مجموعه‌ای از اعمال متمایز و روشنی هستند که ویژگی‌های مشترکی دارند، آن‌ها ارادی و آسیب رسانند و یا قصد دارند به سازمان‌ها و یا اعضاء سازمان همانند: همکاران، مشتریان و سرپرستان آسیب برسانند. در این مقاله به بررسی ادبیات مربوط به رفتارهای کاری غیر مولد و نقش حراست شهرداری ها در کاهش رفتارهای ضدتولید می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Municipal Security In Reducing Anti -Production Deviant Behaviors

نویسنده [English]

  • masoud nematolahi
1Masters of Business Management, Izadkhah
چکیده [English]

The human resources is the main basis of any organization, in other words, the essential factor of the survival of any organization is the human being in which it is essential for human understanding. Organizational behavior, or in other words, human behavior in the organization is a systematic effort to identify and understand human behavior in the organization so that by controlling and using it, it is possible to fulfill organizational goals. Understanding the causes of behavior and how to use behaviors for organizational goals is a fundamental issue in organizational behavior management. Anti -production behaviors have always been an important social goal for the people working together. Anti -production behaviors are a set of distinct and clear practices that have common characteristics, voluntary and damaging, or intend to harm organizations or members of the organization such as colleagues, customers and supervisors. In this article, we examine the literature on non -productive work behaviors and the role of municipal protection in reducing anti -production behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti -production behaviors
  • municipality
  • security