شاخص های مهم در مدیریت مالی و مروری بر مدل سازی آنها

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

تصمیم گیری های مالی هر مؤسسه یکی از مهمترین و پیچیده ترین امور مربوط به آن است. در نتیجه برای تحت کنترل در آوردن این تصمیم ها، مدیر مالی آن مؤسسه باید تمام عملیات های مالی مربوط به مؤسسه را بشناسد و با یک برنامه ریزی صحیح تمام ابزارهای موردنیاز انجام آنها را فراهم آورد. در واقع مدیر مالی باید با یک دوراندیشی منطقی طوری فعالیتهای مالی شرکت را تنظیم کند که مطمئن باشد اختصاص سرمایه ی شرکت روی کار آمدترین حالت ممکن تنظیم شده و سبد سرمایه ی شرکت بهینه است. هدف از این مقاله معرفی معیارهای مهم در تصمیم گیری های مالی، شناساندن نقش آنها و توضیح تجزیه و تحلیل داده ها برای انتخاب مدل های مالی مناسب جهت تصمیم گیری های بهینه در مدیریت مالی است. با توجه به عدم وجود منابع فارسی کافی، نویسندگان بر آن شدند که با استفاده از تحقیقات روز دنیا و اطلاعات به روز موجود در زمینه ی نظریه می مدیریت مالی، گام اندکی در افزایش علم داخلی و کمک به پژوهشگران علاقه مند و پیشبرد فضای بازار معامله های داخلی به سمت بازارهای جهانی بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Important Indicators In Financial Management And An Overview Of Their

نویسنده [English]

  • Mehdi Miri
Master, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The financial decisions of any institution are one of the most important and complex matters related to it. Therefore, in order to control these decisions, the financial manager of that institution must know all the financial operations related to the institution and provide all the necessary tools to perform them with a proper planning. In fact, the financial manager should with a logical foresight adjust the company's financial activities in such a way that he is sure that the allocation of the company's capital is set to the most efficient possible condition and the company's capital portfolio is optimal. The purpose of this article is to introduce the important criteria in financial decisions, identify their role and explain the analysis of data to select appropriate financial models for optimal decisions in financial management. Due to the lack of sufficient Persian sources, the authors decided that by using up-to-date research and up-to-date information in the field of financial management theory, a small step in increasing domestic science and helping interested researchers and advancing the trading market environment. Domestic companies to global markets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial management
  • modeling
  • financial functions
  • financial indicators