تبیین نقش بازاریابی عصب پایه در بازاریابی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بر اساس مرور مقالات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه های نورومارکتینگ و نقش آن در بازاریابی الکترونیکی که یکی از علوم نوپا در بازاریابی می باشد و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و تاثیرات مثبت اما نچندان کامل آن درمورد محتوای تبلیغات و تاثیر آن بر تصمیم گیری، در ابتدا به بررسی تاثیر هماهنگی تبلیغات با طرح و رنگ بسته بندی و محتوای کالا یا خدمات با کمک دستگاه، FMRI که با استفاده از آن فعالیت های مغز و تصمیمات بخش ناخودآگاه را کاوش کرده و نتایج مثبت آن در این زمینه را نشان دادیم و همچنین به اثربخشی تبلیغات انلاین با استفاده از فناوری AR و بررسی مولفه های زیباشناسی و سرگرمی و آموزش تاثیر مثبت این موارد بر احساس رضایت مشتری از تبلیغات را بررسی نموده ایم ،یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیران میتوانند از رنگها برای افزایش یا کاهش اشتها، تقویت روحیه، آرام کردن مشتری و کاهش درک زمان انتظار استفاده کنند.. سپس به بررسی تاثیر منفی بلند مدت عدم انسجام محتوای تبلیغات و محتوای صفحه،) هر چند در کوتاه مدت باعث افزایش توجه بصری به تبلیغات شود ( ، در مقابل همخوانی که باعث یادآوری در بلند مدت می شود پرداختیم و در انتها به تحلیل چگونگی رقابت تبلیغات آنلاین جاسازی شده در رسانه های اجتماعی با نشانه های ابتکاری UGC برای تأثیرگذاری مثبت بر الگوهای توجه بصری و تعامل بیشتر با مشتری که منتهی به جذب و در نهایت خرید می شود همچنین در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای نورومارکتینگ که به ردیاب چشم مشهور است یکی از تبلیغات سبک کلاسیک بانک آینده را مورد ارزیابی قرار دادیم که نتایج نشان داد تبلیغات تلویزیونی با طراحی مناسب صحنه و ترکیب رنگهای مناسب می تواند بر روی مصرف کنندگان تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the role of basic Neuromarketing in e-marketing

نویسندگان [English]

  • saeedeh borhani 1
  • Narges EstakhriFar 2
1 Master student, business management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD in Business Administration, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Based on a review of articles and research in the field of neuromarketing and its role in e-marketing, which is one of the emerging sciences in marketing, as well as the use of artificial intelligence and its positive but not complete effects on advertising content and its impact on decision making. First, we examined the effect of advertising coordination with the design and color of packaging and the content of goods or services with the help of the device, FMRI, which explored the brain activities and decisions of the subconscious and showed its positive results in this area and We have also examined the effectiveness of online advertising using AR technology and the study of aesthetic and entertainment components and education. The positive effect of these items on customer satisfaction with advertising, research findings suggest that managers can use colors to increase or Reduce appetite, boost morale, calm the customer, and reduce perception of waiting time. Consistency that is a reminder in the long run, and finally analyzed how online advertising embedded in social media competes with UGC innovative signs to positively influence the patterns of visual attention and more interaction with the customer that leads to attraction and ultimately shopping. In this research, we also evaluated one of the classic style advertisements of Ayandeh Bank using one of the neuromarketing tools known as eye tracker. The results showed that TV advertisements with proper scene design and appropriate color combination can be consumed Influencers Be a transition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1) Neuromarketing
  • 2) Electronic Marketing
  • 3)FMRI
  • 4)AR
  • 5) User Generated Conten
محمد رضا رضائی، بابک حاجی کریمی جمیل اونق 1۳99 شناسایی عوامل موثر بر تبلیغات با فنون نورومارکتینگ سیویلیکا
سیده زهرا افجه بش 1۳9۸ بررسی نقش اهمیت روان شناسی رنگها در تبلیغات مارکتینگ نورومارکتینگ و بر ندینگ سیویلیکا
Influencer marketing on Instagram: How sponsorship disclosure, influencer credibility, and
brand credibility impact the effectiveness of Instagram promotional post.
Pages 232-249 | Received 30 Aug 2019, Accepted 03 Apr 2020, Published online: 15 Jun 2020
Laudon & traver 2014. Análisis del impacto de las estrategias de mercadeo en redes sociales en
el consumidor mediante técnicas de neuromarketing.
Lawler .Thye & Yoon 2014. Relational Cohesion, Social Commitments, and Person-to-Group
Ties: Twenty-Five Years of a Theoretical Research Program
national destinations in the Greater Bay area of China.
(Kim & Lee 2015.) Redefining neuromarketing as an integrated science of influence