بررسی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکتهای ساخت و ساز در قشم

نوع مقاله : استخراج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

چکیده

چکیده:

مزیت رقابتی بدان معناست که یعنی کسب و کار یا محصول مزایایی بیشتر از رقبا برای مشتری داشته باشد. در دنیای رقابتی امروز در میان شرکت ها، مصرف‌کنندگان به آنچه شرکت ها به آنها ارائه می دهند و چگونگی آن و نیز خدمات پس از فروش و در کل چگونگی برقراری روابط با مشتری علاقه‌مند هستند. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی مسئله تاثیر ارتباط با مشتریان بر روی مزیت رقابتی در میان شرکت های ساخت وساز قشم پرداخت. برای این منظور از یک روش توصیفی – تحلیلی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق می توان بیان کرد که تمامی چهار متغیر تاثیر معناداری بر مزیت رقابتی در میان شرکت های ساخت و ساز در قشم را دارا هستند (P<0.05). همچنین، نشان داده شد که چهار متغیر مستقل مربوط به ارتباط با مشتری از اهمیت یکسانی در زمینه مزیت رقابتی برخوردار نیستند. در این میان، متغیر رضایت مندی و وفاداری مشتریان با نمره 2.81، رسیدگی به شکایات با نمره 2.54، ارائه خدمات پس از فروش با نمره 2.45 و در نهایت اربتاط متقابل با نمره 2.39 به ترتیب موثرترین المان های ارتباط با مشتریان در ارتقای مزیت رقابتی در میان شرکت های ساخت وساز قشم هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and establishing a customer relationship management system in creating a sustainable competitive advantage for construction companies in Qeshm

نویسندگان [English]

  • Bagher Bagherian Kasegari 1
  • Aboozar Kamali Koloochani 2
1 PNU Assistant Professor
2 PNU International center of Qeshm, iran