بررسی و مقایسه شاخص‌های ادراک فساد، تراز تجاری، سهولت انجام کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات صادراتی در کشورهای عضو سازمان شانگهای

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب

چکیده

پیمان‌های منطقه‌ای یا سازمان‌های منطقه‌ای، نقش مهمی در تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین کشورها و مناطق دارند. این پیمان‌ها می‌توانند به توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و مدیریت اختلافات بین کشورها کمک کنند و به حفظ صلح و استقرار ثبات در منطقه کمک کنند سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که در سال 2001 و با هدف تقویت همکاری کشورهای عضو ایجاد گردید. و دارای ظرفیت‌های اقتصادی همچون بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی دنیا، دربردارنده حدود نیمی از جمعیت جهان و دارابودن از بازار بزرگ مصرف‌کنندگان، منابع طبیعی همچون نفت و فولاد و... هست. ازآنجایی‌که برقراری روابط اقتصادی بین کشورها معمولاً به شرایط و عوامل مختلفی وابسته است و شاخص‌های مختلفی در برقراری این رابطه اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این پژوهش ما ضمن بررسی تاریخچه و ظرفیت‌های اقتصادی سازمان شانگهای با بررسی گزارش‌های بین المللی World Investment ، Global Trade، CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX و Doing Business شاخص‌های تراز تجاری، عملکرد صادراتی، نوسانات صادراتی، ادراک فساد، سهولت کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده و ضمن مقایسه وضعیت کشورهای عضو سازمان شانگهای در این شاخص‌ها، به برخی اقدامات کشورها که منجر به بهبود وضعیتشان شده است را نیز اشاره کرده‌ایم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and comparing indicators of perception of corruption, trade balance, ease of doing business, foreign investment and export fluctuations in the member countries of the Shanghai Organization

نویسندگان [English]

  • mahmud keivan bane kohal 1
  • Amir hossein shafiee najaf abadi 2
1 Islamic Azad University Science and Research Unit
2 Islamic Azad University and Ahad South Tehran
چکیده [English]

Regional agreements or regional organizations play an important role in strengthening political, economic and security cooperation between countries and regions. These agreements can help develop political, economic, security, cultural cooperation and manage disputes between countries and help maintain peace and establish stability in the region. The Shanghai Cooperation Organization is an international political, economic and security organization that was established in 2001 and It was created with the aim of strengthening the cooperation of member countries. And it has economic capacities as the largest producers and consumers of energy in the world, containing about half of the world's population and having a large consumer market, natural resources such as oil and steel, etc. Since the establishment of economic relations between countries usually depends on various conditions and factors, and various indicators are effective in establishing this economic relationship. In this research, while examining the history and economic capacities of the Shanghai Organization by examining the international reports of World Investment, Global Trade, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, and Doing Business, we examined the indicators of trade balance, export performance, export fluctuations, perception of corruption, ease of doing business, and foreign investment. examined and while comparing the status of the member countries of the Shanghai Organization in these indicators, we have also pointed out some actions of the countries that have led to the improvement of their situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional agreements
  • Shanghai Cooperation Organization
  • trade indicators
  • international organizations
  • economic capacities