بررسی نقش استراتژی‌های تعدیلی در شرکت‌های تحت تأثیر تحریم‌ها (مورد مطالعه: روسیه)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نشان داده خواهد شد که چگونه انواع خاصی از استراتژی‌ها بر اثربخشی تحریم‌ها تأثیر می‌گذارند و چه عواملی انتخاب رفتار مربوطه را تعیین می‌کنند.
روش شناسی
روش این تحقیق از نوع کیفی است و 127 شرکت و فروشگاه‌ در روسیه از طریق مصاحبه آنلاین بررسی شدند.
یافته ها
احتمال اثربخشی تحریم‌ها نه تنها به دلیل شدت آن‌ها برای اقتصاد کشور هدف افزایش می‌یابد بلکه عملکرد پایبندی به اصول آن‌ها توسط شرکت‌های کشورهای فرستنده است. اجتناب از تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور هدف (رفتار مشاهده شده بسیاری از شرکت‌هایی که با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه رو به رو شده‌اند و در سال 2014 اعمال شده است) تأثیر این اقدامات محدود کننده را کاهش می‌دهد.
نتیجه گیری
گرچه مسئولیت‌های اداری سازگاری بیشتری با تحریم‌ها ایجاد می‌کند، اما وابستگی به بازار و دارایی‌های غیر مشهود در کشور هدف استراتژی‌هایی را به وجود می‌آورد که سیاست‌های تحریم را به چالش می‌کشد. همچنین اختلافات تحریم‌های اتحادیه اروپا و روسیه شرکت‌های اروپایی را تشویق می‌کند تا تعامل خود را در روسیه افزایش دهند. این استراتژی‌های به اصطلاح سرپیچی از اثر اقتصادی واقعی تحریم‌ها می‌کاهند و تعادل جدیدی ایجاد می‌کنند که برداشتن این اقدامات محدودکننده را منفی می‌داند و دارای پیامدهای سیاسی منفی در درازمدت است. این مطالعه درک جدیدی در حوزه سیاستگذاری ملی در شرایط تحریم ارائه می‌کند و استفاده از نکات آن می‌تواند دریچه جدید رو به‌روی تفکر استراتژیک مدیران عالی فعال در سطح سازمانی و ملی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying of the Role of Adjustment Strategies in Sanctions Affected Companies (Case Study: Russia)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Akhavan Sarraf 1
  • Arash Ahmadi Esfahani 2
1 Faculty of Management, Sheikhbahaee University, Isfahan, Iran
2 Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Target
This article will show how certain types of strategies affect the effectiveness of sanctions and what factors determine the choice of behavior.
Methodology
The research method is qualitative and 127 companies and stores in Russia were surveyed through online interviews.
Findings
The probability of the effectiveness of sanctions increases not only because of their severity for the economy of the target country but also the performance of adherence to their principles by the companies of the sending countries. Avoiding sanctions and increasing investment in the target country (the behavior observed by many companies facing EU sanctions against Russia in 2014) reduces the impact of these restrictive measures.
Conclusion
Although administrative responsibilities are more compatible with sanctions, dependence on the market and intangible assets in the country creates the goal of strategies that challenge sanctions policies. The EU-Russia sanctions dispute also encourages European companies to increase their involvement in Russia. These so-called defiance strategies reduce the real economic impact of sanctions and create a new balance that negatively removes these restrictive measures and has negative long-term political consequences. This study provides new understanding of national policy in the context of sanctions, and the use of its points can open a new window on the strategic thinking of senior executives active at the organizational and national levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Strategy
  • Europe Union (EU)
  • Europe Union Sanctions
  • Adjustment Strategies