بررسی تطبیقی مقامات حضرت محمد (ص) با مقامات حضرت عیسی (ع) از دیدگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

در بررسی تحقیقاتی بعمل آمده از وضعیت تطبیقی زندگانی حضرت عیسی با حضرت رسول اکرم (ص) از دیدگاه قرآن واهل بیت علیهم السلام مستندا به آیات 136 و 164 و 253 و 285 سوره مبارکه بقره و 84 سوره مبارکه آل عمران 55 سوره مبارکه اسراء می‌توان دریافت نمود انبیاء الهی در نزد خداوند تبارک و تعالی هر کدام دارایشان و منزلتی متفاوت هستند اما آحاد مردم حق ندارند برای آن برگزیدگان تبعیض و تفاوتی قلمداد نمایند زیرا تمام برگزیدگان الهی دارای مأموریت‌های متنوع و اهداف مشترکی هستند اما در بر خورداری از فضیلت‌های الهی متفاوت می‌باشند. در این پژوهش به صرت کیفی به بررسی تطبیقی مقامات حضرت محمد (ص) با مقامات حضرت عیسی (ع) از دیدگاه قرآن و حدیث پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the authorities of Prophet Muhammad and the authorities of Prophet Jesus from the perspective of the Qur'an and Hadith

نویسندگان [English]

  • abdolamir sakhravi 1
  • faraj behzad vakil abad 2
1 PhD student of Quran and Hadith Science
2 Assistant Professor of Islamic Azad University of Ardabil Branch
چکیده [English]

In the research conducted on the comparative situation of the life of Jesus and the Holy Prophet from the perspective of the Qur'an and the Ahl al-Bayt, peace be upon him, based on the verses 136, 164, 253 and 285 of the blessed Surah Baqarah and the 84th blessed Surah of Ale Imran and the 55th blessed Surah of Isra' Divine prophets in the eyes of God, blessed and exalted, each has a different dignity and dignity, but people have no right to discriminate and discriminate against those chosen ones, because all divinely chosen ones have diverse missions and common goals, but they have different divine virtues. Are. In this research, the comparative study of the authorities of Prophet Muhammad with the authorities of Prophet Jesus from the point of view of the Qur'an and Hadith is done qualitatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • authorities
  • Prophet Muhammad
  • Prophet Jesus
  • Quran
  • Hadith