نقش رسانه ها بر بر سبک زندگی فردی و اجتماعی کودکان

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، رییس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد، ایران

چکیده

همچنین کودکان نیز موجودی هستند با قابلیت یادگیری بالا، که باید در جهت صحیح تکامل یابند و در مراحل رشد و تکامل به صورت رسمی و غیر رسمی در حال یادگیری هستند. از طرفی صاحبان رسانه با بهره گیری از این ابزار قدرتمند، قصد دارند مخاطبان و بویژه کودکان و نوجوانان را شستشوی مغزی دهند.. سلطه این ابزار در این حد می تواند باشد که هیجان افراد و تجربه های بسیار شخصی و احساسات عمیق انسان را  در جهت دلخواه بر می انگیزد. امروزه تلویزیون نقش مهمی در تربیت کودکان دارد و کودکان امروزی نسبت به همسالان خود در دهه های قبل، از تحرک کمتری برخوردارند.به نظر می رسد تماشای تلویزیون و افزایش BMI با هم ارتباط زیادی داشته باشند بر این اساس  شناخت بیشتر رسانه های جمعی و اثرات ان بر جامعه بویژه بر روی کودکان منجر به افزایش منافع و کاهش مضرات آنها بر کودکان خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the media on the child's personal and social lifestyle

نویسنده [English]

  • seyed fakhroddin taherzadeh mousavian
Master of Hydrocarbon Tank Engineering, Head of the Center for Industrial and Mineral Research Equipment Negin Pasargad Industry, Iran
چکیده [English]

Children are also a high -learning creature, which must evolve in the correct direction and are learning formally and informally in the development and development stages. On the other hand, media owners, using this powerful tool, intend to wash the audience, and especially children and adolescents. The domination of this tool can be such that people's excitement and experiences and deep feelings in the direction Arbitraries. Today, television plays an important role in the upbringing of children, and today's children are less motivated than their peers in the past decades. In society, especially for children, it will increase their benefits and reduce their disadvantages to children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Social Lifestyle
  • Children