بررسی تاثیر فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات (شرکت موتورسازی کویر)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، رییس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد، ایران

چکیده

بازاریابی برای هر کسب و کاری حیاتی است. بازاریابی فرآیندی است که شامل تحقیق، ترویج و فروش محصولات و خدمات به بازار هدف(مصرف‌کنندگان) می‌شود. هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر فضای مجازی در بازاریابی و تبلیغات شرکت موتورسازی کویر تعیین شد. روش انجام این پژوهش بصورت تحلیلی- کاربردی و با بهره­گیری از روش سوات (SWOT) می‌باشد که نتایج بدست آمده نشان داد؛ معیار سازمانی با امتیاز 608/0 به عنوان مهمترین شاخص در تاثیر فضای مجازی بر تبلیغات و بازاریابی در شرکت کویر انتخاب شده و پس از آن بترتیب معیار اقتصادی با امتیاز 229/0در رتبه دوم، محیطی با امتیاز 111/0دررتبه سوم و اجتماعی با امتیاز050/0در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین نشان می­دهد از میان راهبردهای تدوین شده، بالاترین جذابیت مربوط به راهبرد از بین بردن محدودیت در پهنای باند و ایجاد زیرساخت مناسب در بروز فرصت­های بکارگیری فضای مجازی در تبلیغات و بازاریابی شرکت موتورسازی کویر است و پایین­ترین جذابیت مربوط به راهبرد جلوگیری از کاهش کیفیت قطعات، سوء استفاده شرکت­­های سودجو و بی­اعتمادی مشتریان نسبت به خرید محصول بصورت اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Cyberspace on Marketing and Advertising (kavir Motorization Company)

نویسنده [English]

  • seyed fakhroddin taherzadeh mousavian
Master of Hydrocarbon Tank Engineering, Head of the Center for Industrial and Mineral Research Equipment Negin Pasargad Industry, Iran
چکیده [English]

Marketing is critical to any business. Marketing is a process that includes research, promoting and selling products and services to the target market (consumers). The main purpose of this study was to investigate the impact of cyberspace on desert motor marketing and advertising. The method of this study is analytical-applied using the SWOT method, which the results showed; The organizational criterion with a score of 0.608 was selected as the most important indicator on the impact of cyberspace on advertising and marketing at Desert Company and then the economic criterion with a score of 0.229 respective /0 are ranked fourth. It also shows that among the formulated strategies, the highest attraction is to eliminate bandwidth restrictions and create the right infrastructure in the opportunity to use cyberspace in desert engine advertising and marketing, and the lowest attractiveness of The strategy of preventing the quality of components, the abuse of profitable companies, and the disadvantage of customers to buy the product online.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • marketing
  • advertising
  • motorization