بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقدی عملیاتی و پیش بینی سود

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،تهران،ایران

چکیده

در این تحقیق، تاثیر مالکیت نهادی در ارتباط بین مازاد جریان نقدی آزاد و پیش بینی سود بررسی خواهد شد. در این فصل کلیاتی از تحقیق ارایه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سؤال های تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارایه می گردد. در ادامه روش تحقیق به صورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف و تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Institutional Ownership on the Relationship between Free Cash Flows and Operating Cash Flows and Profit Forecast

نویسنده [English]

  • maryam asanlo
Master students of Business Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the impact of institutional ownership on the relationship between the surplus of the free cash flow and profit forecast will be examined. This chapter provides a general of the research. First, the issue of research is raised and its necessity is explained. Then, according to the problem and the research questions, assumptions are formulated and presented. The following is an generally described the research method, which includes how the sample selection and the test pattern of hypotheses are defined and explained

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutional ownership
  • free cash flow
  • operational cash flow
  • profit forecast