تأمین مالی جمعی هوشمند در خیریه‌ها؛ نگاهی به کنش‌های خیرخواهانه فعال جامعة ایرانی از منظر بازاریابی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شیوه‌های تأمین مالی نهادهای خیرخواهانه یکی از موضوعات پراهمیتی است که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر اساس روش پیمایش آنلاینِ غیرمحدود خودگزینش‌گر، رفتارها، نگرش‌ها و باورهای مردم ایران در خصوص نحوة کمک به سازمان‌های خیرخواهانه، فواصل زمانی انجام کمک، کانال‌های آشنایی با فعالیت‌های خیرخواهانه و میزان کمک نقدی به سازمان‌های خیرخواهانه را می‌سنجد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان ادعا کرد که نگرش‌ها، رفتارها و باورهای مشارکت‌کنندگان در این پژوهش قرابت بسیار زیادی با شیوة تأمین مالی جمعی دارد. در این شیوه، سازمان‌ها می‌توانند با راه‌اندازی پلتفرم‌های مناسب، از تعداد کثیری از افراد مقادیر اندکی پول دریافت کنند. یافته‌های این پیمایش آنلاین نشان می‌دهد که اکثر مشارکت‌کنندگان از طریق شبکه‌های اجتماعی با خیریه‌ها آشنا شده‌اند، در فاصلة زمانی نهایتاً یک‌ماهه کمک خود را انجام می‌دهند و همچنین اکثر آنها کمتر از 50 هزار تومان کمک مالی می‌کنند، موضوعی که مؤید کارآمدی روش تأمین مالی جمعی در ایران است. به نظر می‌رسد که حرکت به سوی تأمین مالی جمعی از سوی سازمان‌های خیرخواهانه در ایران می‌تواند در تأمین مالی آنها با توجه به کنش‌های خیرخواهانة مردم اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Smart crowdfunding in charities; A look at active charitable actions of Iranian society from the perspective of social marketing

نویسندگان [English]

  • Majid Valimohammadi 1
  • alireza eskandari nezhad 2
1 PhD in Business Administration, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Master of Sociology, Faculty of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The methods of financing charitable organizations is one of the most important issues that is less addressed in Iran. Based on the self-selective unlimited online survey method, the present study measures the behaviors, attitudes and beliefs of the Iranian people about how to help charitable organizations, time intervals of providing aid, channels of familiarity with charitable activities and the amount of cash donations to charitable organizations. Based on the research findings, it can be claimed that the attitudes, behaviors and beliefs of the participants in this study are very close to the method of crowdfunding. In this way, organizations can receive small amounts of money from large numbers of people by setting up the right platforms. The findings of this online survey show that most of the participants have become acquainted with charities through social networks, they end up donating within a month, and most of them donate less than 50,000 Tomans, which confirms the effectiveness of the co-financing method in It is Iran. It seems that the move towards crowdfunding by charitable organizations in Iran can be effective in financing them according to the benevolent actions of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective financing
  • charity
  • charitable management