نقش نوآوری کارکنان در بهبود شرایط سازمانی(مورد مطالعه شهرداری استان فارس))

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناس مدیریت دولتی، کارمند شهرداری آباده

چکیده

دنیای امروز از هر زمان دیگری رقابتی تر است به گونه ای که در همه ی لایه های زندگی به چشم می خورد. لذا شرط بقا در دنیای متلاطم کنونی و جلوگیری از رکود و نابودی، نوآوری و درک ابعاد گوناگون ایجاد آن در کسب و کار می باشد. از افراد گرفته تا سازمان های بزرگ، همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند. سازمان های امروزی همواره به دنبال فرصت هایی تازه می باشند که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است. طبعاً آنچه می تواند یک سازمان را به این فرصت ها رهنمون نماید، پدیده ای جز نوآوری در تمام سطوح آن نمی باشد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و به کارگیری مناسب آن را در خود داشته باشد، به هیچ وجه از تغییر و تحول رویگردان نبوده، بلکه حتی می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند. در این راستا استان فارس و شهرداری های آن که سرعت توسعه و به‌کارگیری نوآوری‌ در آنها گاهی بالاتر از سطح استاندارد است، نیز به این موضوع توجه دارند و موضع فعالی برای حمایت از نوآوری (در قالب شهر هوشمند، خلاق، نوآور و ...) اتخاذ کرده‌اند که در آینده می توان شاهد تغییراتی شگرف شهری، عمرانی و ...حوزه های مختلف سازمان شهرداری های استان فارس باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Employee Innovation In Improving Organizational Conditions (Case Study Of Fars Province Municipality)

نویسنده [English]

  • zahra heidarpanah
Public management expert, employee of Abadeh Municipality
چکیده [English]

Today's world is more competitive than ever before, as seen in all walks of life. Therefore, the condition for survival in the current turbulent world and prevention of recession and destruction, innovation and understanding the various dimensions of its creation in business. From individuals to large organizations, everyone has to compete for limited resources in order to succeed and achieve their goals. Today's organizations are always looking for new opportunities that are hidden from other competitors. Naturally, what can lead an organization to these opportunities is a phenomenon other than innovation at all levels. An organization that has the ability to present new ideas and use them properly, does not shy away from change in any way, but can even act as a factor to change its environment. In this regard, Fars province and its municipalities, where the speed of development and application of innovation is sometimes higher than the standard level, also pay attention to this issue and take an active position to support innovation (in the form of smart, creative, innovative and ... Have adopted that in the future we can see dramatic changes in the city, development and ... different areas of the Organization of Municipalities of Fars Province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational innovation
  • staff
  • municipality