نقش حراست در کاهش تعارض های سازمان شهرداری ها (مورد مطالعه شهرداری آباده)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق، کارمند شهرداری آباده، آباده، ایران

چکیده

تعارض ها، انتظارهای ناسازگاری افراد یا گروه ها و همچنین تفاوت های موجود بین فعالیت های آن ها را منعکس می کنند. به خاطر تعدد علل تعارض، می توان شکل های متفاوتی از آن را در نظر گرفت؛ مثل تعارض درون فردی، بین افراد، درون گروهی و بین گروه ها. برای موفقیت در سازمان و بهداشت روانی شغلی، باید تعارض موجود را - که طبیعتاً در هر شغلی پدید می آید، به بهترین وجه، حل و فصل کرد. ایده آل ترین شیوه‏ی حل تعارض، این است که حراست ضمن اعمال نظرات مثبت خود به طرق منطقی، نوعی نقش آفرینی کند که هر دو طرف، برنده بیرون بیایند. این مسئله به طور و یقین شامل مشاغل حراست در شهرداری ها به عنوان سازمانی مهم در رشد و توسعه و آبادانی کشور نیز می شود چون در زمره مشاغل حاکمیتی قرار دارند, علاوه بر آن دارای اختیارات و دسترسی های خاص هستند. در نتیجه شناخت آسیب های شغلی حراست در شهرداری ها و راه کار های پیشگری و مقابله؛ به مدیران, مسؤولان و کارکنان حراست ها کمک می کند, تا ضمن انجام وظایف خود به صورت کامل,بهره وری مجموعه ی حراست را افزایش داده و با توجه به صیانتی لازم به خویش, نا خود آگاه و از روی عدم شناخت و آگاهی نسبت به مخاطرات شغلی که متوجه آنان و جایگاه مربوط است؛ برای خود, سازمان, مردم و کشور؛ زمینه آسیب و خسارت ایجاد ننمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Security In Reducing The Conflict Of Municipalities Organization (Case Study Of Abadeh Municipality)

نویسنده [English]

  • mojtaba ghenaati
Master of Law, Abadeh Municipality Employee, Abadeh, Iran
چکیده [English]

Conflicts reflect the incompatibility expectations of individuals or groups, as well as the differences between their activities. Due to the multiplicity of causes of conflict, different forms of it can be considered; Like intra-individual, inter-individual, intra-group and inter-group conflict. To be successful in the organization and in the mental health of the job, the existing conflict - which naturally arises in any job - must be resolved in the best way. The most ideal way to resolve a conflict is for the guard to act logically while acting positively so that both parties emerge victorious. This issue certainly includes security jobs in municipalities as an important organization in the growth and development of the country because they are among the government jobs, in addition to having special powers and access. As a result of recognizing occupational safety injuries in municipalities and prevention and control strategies; Helps managers, officials and employees of security, to perform their duties fully, increase the productivity of security guards and, due to the necessary protection to themselves, unknowingly and due to lack of knowledge and awareness of Occupational hazards related to them and related position; For yourself, the organization, the people and the country; Do not cause damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • protection
  • municipality