سنجش تاثیر ا خلاق حرفه ای و معنویت سازمانی بر افزایش وفاداری کارکنان و نشاط سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، عضوهیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان،لارستان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی ، واحد لارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی.لارستان. ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، لارستان، ایران

چکیده

در این میان، سازمان هایى موفق هستند که خود را با شرایط به وجود آمده، تطبیق داده و با تغییرات به وجود آمده، همراه شوند و فقط سازمان هایى مى توانند این گونه عمل کنند که کارکنانشان از قدرت معنویت بالایی برخوردار باشد. بنابراین یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، معنویت در کار است. در بسیاری از عرصه های نوین کار و زندگی اگر انسان نخواهد به احکام اخلاق وفادار بماند هیچ نیرویی برای بازداری آن ها از تجاوز به حقوق دیگران وجود ندارد. همان گونه که مشاهده میشود، بسیاری از این موانع از جمله اختلاف در ادراک و اختلاف در زبان، عدم اعتماد و عواطف و بقیهی موارد، با ارتباط مداوم و طولانی مدت کارکنان با یکدیگر تا حدودی رفع میشوند و کمتر تاثیرگذار خواهند بود، برخی از این موانع هم مانند عدم اعتماد کارکنان به یکدیگر، در واقع ناشی از عدم شناخت آنها از یکدیگر است که با ورود و خروج مداوم کارکنان، این مشکلات پیوسته باقی مانده که موجب تضعیف سازمان خواهد شد.  در این مقاله به بررسی تاثیر معنویت سازمانی و اخلاق حرفه ای بر افزایش وفاداری کارکنان و نشاط سازمان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the impact of professional creativity and organizational spirituality on increasing employee loyalty and organizational vitality

نویسندگان [English]

  • vahid Gholipour 1
  • Mohammad Mehdi Kashfi Azad 2
  • Ali Asghar Saghaeian Lari 3
1 Department of Public Administration, Academic Membership, Islamic Azad University, Larestan Branch, Larestan, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University. Larestan
3 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Larestan Branch, Larestan, Iran
چکیده [English]

In the meantime, there are successful organizations that adapt to the conditions that have arisen and come to terms with the changes that have taken place, and only organizations can act in such a way that their employees have a high spiritual power. Therefore, one of the concepts that has been proposed for the growth of human resources is spirituality at work. In many new areas of work and life, if man does not want to remain faithful to the rules of morality, there is no force to prevent them from violating the rights of others. As can be seen, many of these barriers, such as differences in perception and differences in language, mistrust and emotions, and others, will be partially overcome by employees' continuous and long-term communication with each other and will be less effective. Obstacles, such as employees' lack of trust in each other, are in fact due to their lack of knowledge of each other. will be. In this article, we will examine the impact of organizational spirituality and professional ethics on increasing employee loyalty and organizational vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational spirituality
  • professional ethics
  • employee loyalty