مروری بر انواع خدمات بانکی با رویکرد شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت پیام نورواحد تهران غرب،تهران،ایران

چکیده

بررسی ها  نشان دهنده آن است که یکی از بهترین روش های رشد و تعالی  سازمان، ساخت و پرورش جوامع دردنیای دیجیتال است. اهمیت و تاثیر فراوان بانکها در توسعه جامعه مستلزم حضور قدرتمند آن ها در عرصه دیجیتال و شبکه های اجتماعی می باشد. شبکه های اجتماعی به یک نیروی قدرتمند در شکل دهی جنبه های مختلف تجارت تبدیل شده اند. این تاثیر را می توان از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. حرکت مشتریان به سوی رسانه های جدید، اثربخشی کم تبلیغات، اهمیت یافتن تبلیغات دهان به دهان به خصوص در فضای مجازی، دسترسی به انبوهی از مشتریان  و بازارها، فرصت‌های کم نظیر فضای مجازی در ایجاد و توسعه ارتباطات، ظرفیت‌های بستر شبکه های اجتماعی در ارایه و فروش محصولات ، تقویت برند از جمله مهمترین تاثیرات شبکه های اجتماعی در عرصه تجارت است. بانک‌ها نیز به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه کسب و کار و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیستند به طوریکه هر روزه شاهد حضور فعال تر آنها در شبکه های اجتماعی هستیم. آنها به فراخور استراتژیهای در پیش گرفته شده، توجه ویژه‌ای به شبکه های اجتماعی به عنوان پارادیم جدید در مواجهه با مشتریان خود نشان می دهند . به همین دلیل در این مقاله نگاهی به شبکه های اجتماعی و آینده ارتباط بانکها با مشتریانشان از این مسیر خواهیم داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the types of banking services with a social networking approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdiye
M.Sc. Student, Management, Payam-e-Noor, Tehran West, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studies show that one of the best ways for an organization to grow and excel is to build and nurture communities in the digital world. The great importance and impact of banks in the development of society requires their strong presence in the field of digital and social networks. Social networks have become a powerful force in shaping various aspects of business. This effect can be evaluated from different aspects. Customer movement towards new media, low effectiveness of advertising, the importance of word-of-mouth advertising, especially in cyberspace, access to a large number of customers and markets, limited opportunities such as cyberspace in creating and developing communication, social networking capabilities in providing And selling products, strengthening the brand is one of the most important effects of social networks in business. Banks, as one of the most important players in the field of business and commerce, are no exception to this rule, so that we see their more active presence in social networks every day. In line with the strategies adopted, they pay special attention to social networks as a new paradigm in dealing with their customers. For this reason, in this article, we will take a look at social networks and the future of banks' relationship with their customers in this way

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • banking services
  • social networks