بررسی نقش بازاریابی عصبی در رفتار هیجانی خرید در مشتریان

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کسب و کار(گرایش مالی) ،دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

نورومارکتینگ 1 یا بازاریابی عصبی یعنی بازاریابی مبتنی بر پردازش عصبی مردم. به جای نظرسنجی مستقیم از مردم، نظر ذهنی آنها با استفاده از روش های مختلف اسکن مغزی و نوار مغزی ارزیابی می شود. بازاریابی عصبی در واقع حاصل ترکیب دو دانش بازاریابی و علم عصب شناسی یا نوروساینس 2 است. تصمیم گیری ها بیش از آنکه عقلانی و بر پایه استدلال باشند، احساسی هستند و حتی تصمیم گیری های عقلانی هم بدون کمک جنبه های احساسی، هیچگاه، مجال عملی شدن پیدا نمی کنند. در واقع این احساسات وهیجانات هستند که باعث علاقه مندی ما به یک برند خاص می شوند. بازاریابی عصبی درک بهتر عملکرد مغز است تا بتوان عملیات بازاریابی و فروش را بهبود بخشید و به شرکت های ارائه دهنده خدمات و کالاها این امکان را داده اند که در بازار با رقابت تنگاتنگ امروز یک باکس محصول بیشتر بفروشند. اگر قبول کنیم که هر کدام از ما در موقع خرید دست به یک عمل از نوع تصمیم گیری می زنیم، پس در هر خرید، ما یک فعالیت ذهنی پیچیده انجام می دهیم. فعالیتی که به شدت درگیر مسائل احساسی و هیجانی است. بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری در سطح ناخودآگاه ذهن اتفاق می افتد، نه در سطح خودآگاه. هدف اصلی بازاریابی عصبی این است که این اطلاعات ناپیدا را از مغز مردم استخراج کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of neural marketing in the emotional behavior of shopping in customers

نویسنده [English]

  • Mohammadhadi Tamaddoninezhad
Master student of business (financial orientation), Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Neuromarketing or neural marketing means marketing based on people's neural processing. Instead of direct surveys of people, their mental views are assessed using various methods of brain scan and EEG. Neural marketing is the result of combining the knowledge of marketing and neuroscience or neuroscience . This emerging combination of knowledge shows industry owners what is bstractreally going on in the minds of buyers. The passage is different. Decisions are more emotional than rational and reasoned, and even rational decisions can never be made without the help of emotional aspects. In fact, it is these feelings and emotions that make us interested in a particular brand. Neural marketing is a better understanding of brain function in order to improve marketing and sales operations and enable companies that provide services and goods to sell more product boxes in today's highly competitive market. If we accept that each of us makes a decision-making action at the time of purchase, then in each purchase, we perform a complex mental activity. An activity that is heavily involved in emotional issues. Many decision-making processes take place at the subconscious level of the mind, not at the conscious level. The main purpose of neural marketing is to extract this invisible information from people's brains. In this article, we review the five senses and emotions and examine the role of neural marketing in recognizing the shopping emotions in the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neural marketing
  • the five senses
  • customer behavior
  • neural imaging