مروری بر مفاهیم وفاداری به برند در ادبیات بازاریابی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد الشتر. الشتر،

چکیده

وفاداری برند از مفاهیم اصلی و ساختار بازاریابی می­باشد و تفاوت معنایی قابل توجهی با عادت مشتری به خرید دارد. نکته اساسی تمرکز بر مفهوم وفاداری برند و ارتباط آن با رضایت مشتری، اعتماد وی بر برند و در نهایت نگرش و رفتار مشتری بر برند است. مراحل ایجاد وفاداری از شناخت اولیه آغاز و به درک و احساس نزدیک عاطفی می­رسد و سپس به برقراری ارتباط معناداری خواهد رسید. برندها می­توانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. هنگامی که مصرف­کننده در زندگی روزمره خود به­دنبال برندی خاص جهت برآوردن خواسته­هایش اقدام می­کند، به­دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند. این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که به­صورت وفاداری برند مطرح می­شود که از موضوعات مهم پژوهش در مدیریت برند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of the Concepts of Brand Loyalty in the Marketing Literature

نویسنده [English]

  • Kimia Hasanvand
Master student of business management, Payame Noor University, Aleshtar branch. Aleshtar,
چکیده [English]

Brand loyalty is one of the main concepts and structure of marketing and has a significant semantic difference with the customer's buying habit. The main point is to focus on the concept of brand loyalty and its relationship with customer satisfaction, his trust in the brand and finally the attitude and behavior of the customer on the brand. The stages of building loyalty begin with initial cognition and lead to close emotional comprehension and feeling, and then to meaningful communication. Brands can communicate with their customers. When a consumer pursues a particular brand in his daily life to satisfy his desires, he is looking for a name that satisfies him. This is the relationship between the brand and customers, which is expressed in terms of brand loyalty, which is one of the important research topics in brand management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Brand Loyalty
  • Brand Loyalty Models