تبیین استراتژی آموزش مستمر منابع انسانی در سازمان‎های یادگیرنده به منظور دستیابی به مزیت رقابتی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور،الشتر، لرستان

چکیده

یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار، تاکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است. بسترسازی و زمینه سازی یادگیری و آموزش سریعتر از رقبا، می تواند به سازمان کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد که این امر کسب مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به ارمغان می‎آورد. مدیریت منابع انسانی برای مدیریت دانش بستری فراهم می‎کند که در آن کسب اطلاعات و دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سرتاسر سازمان نهادینه می‌شود و زمینه را برای ایجاد سازمانی یادگیرنده فراهم می‌سازد. هر سازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، نیازمند توجه به مفاهیم مرتبط به سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش است. در این مقاله به بررسی و تبیین مبانی و استراتژی‎های سازمان یادگیرنده و چگونگی بهبود مزیت رقابتی سازمان‎ها می‎پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the strategy of continuing human resource training in learning organizations in order to achieve competitive advantage

نویسنده [English]

  • nadia Fathollahi
Master student, Business Management, Payame Noor University, Aleshtar, Lorestan
چکیده [English]

One of the ways to gain a sustainable competitive advantage is to emphasize and pay attention to the continuous learning of the organization's employees in order to achieve organizational goals with maximum effectiveness. Laying the groundwork for faster learning and training than competitors can help the organization to move faster and better than competitors, which will give the organization a sustainable competitive advantage. Human resource management provides a platform for knowledge management in which the acquisition of information and knowledge and its sharing throughout the organization is institutionalized and provides the basis for the creation of a learning organization. To become a learning organization, any organization needs to pay attention to the concepts related to the learning organization and knowledge management. In this article, we review and explain the basics and strategies of the learning organization and how to improve the competitive advantage of organizations.behavior and Let's review the new controversial topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Human Resources
  • Knowledge Management
  • Competitive Advantage