بررسی نقش استراتژی‌های تعدیلی در شرکت‌های تحت تأثیر تحریم‌ها

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار،دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

احتمال اثربخشی تحریم‌ها نه تنها به دلیل شدت آن ها برای اقتصاد کشور هدف افزایش می‌یابد بلکه عملکرد پایبندی به اصول آن ها توسط شرکت‌های کشورهای فرستنده است. اجتناب از تحریم‌ها و افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور هدف تأثیر این اقدامات محدود کننده را کاهش می‌دهد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که چگونه انواع خاصی از استراتژی‌ها بر اثربخشی تحریم‌ها تأثیر می‌گذارند و چه عواملی انتخاب رفتار مربوطه را تعیین می‌کنند. از بررسی آنلاین 127 پاسخ از شرکت‌ها و فروشگاه‌های روسیه، نتیجه گیری شد که گرچه مسئولیت‌های اداری سازگاری بیشتری با تحریم‌ها ایجاد می‌کند، اما وابستگی به بازار و دارایی‌های غیر مشهود در کشور هدف استراتژی‌هایی را به وجود می‌آورد که سیاست‌های تحریم را به چالش می‌کشد. همچنین اختلافات تحریم‌های اتحادیه اروپا و روسیه شرکت‌های اروپایی را تشویق می‌کند تا تعامل خود را در روسیه افزایش دهند. این مطالعه درک جدیدی در حوزه سیاستگذاری ملی در شرایط تحریم ارائه می­کند و استفاده از نکات آن می­تواند دریچه جدید رو به­روی تفکر استراتژیک مدیران عالی فعال در سطح سازمانی و ملی بگشاید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of adjustment strategies in companies affected by sanctions Case study: Russia

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Akhavan Sarraf 1
  • Arash Ahmadi Esfahani 2
1 Faculty of Management, Sheikhbahaee University, Isfahan, Iran
2 Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The probability of the effectiveness of sanctions increases not only because of their severity for the economy of the target country, but also the performance of adherence to their principles by the companies of the sending countries. Avoiding sanctions and increasing investment in the target country will reduce the impact of these restrictive measures. This article will show how certain types of strategies affect the effectiveness of sanctions and what factors determine the choice of behavior. An online survey of 127 responses from Russian companies and stores concluded that while administrative responsibilities are more compatible with sanctions, dependence on markets and intangible assets in the country is the target of strategies that challenge sanctions policies. The EU-Russia sanctions dispute also encourages European companies to increase their involvement in Russia. This study provides a new understanding of national policy in the context of sanctions, and the use of its points can open a new window to the strategic thinking of senior managers active at the organizational and national levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • strategy
  • EU
  • EU sanctions
  • adjustment strategies