بررسی رابطه بین بهبود نگهداشت وجه نقد و ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ‍یام نور، دانشگاه پیام نور واحد ورامین ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب وکار، گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور واحد ورامین ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگه داشت نقدی بر ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مبانی نظری متغیرهای فوق و با بررسی تحقیقات پیشین در این زمینه به این موضوع پرداختیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش مروری و از نوع تحقیقات کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت‌های سرمایه‌گذار و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Improving Cash Holding and Evaluating Economic Value Added Performance

نویسندگان [English]

  • bagher bagherian kasgari 1
  • Amir Fazeli 2
1 Assistant Professor, Yam Noor University, Payam Noor University, Varamin Branch, Iran
2 Master student, business management, marketing orientation, Payame Noor University, Varamin Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between cash holding and performance evaluation of economic value added. For this purpose, using the theoretical foundations of the above variables and reviewing previous research in this field, we addressed this issue. The present research is applied in terms of purpose and is a review in terms of research method and library research. The results show that with the implementation of the policy of evaluating the performance of economic value added, investment is less and more in investment companies and on the other hand, with the implementation of the policy of economic value added, the retention value of companies' cash increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holding
  • cash
  • value added
  • economy
  • investment