جایگاه علوم شناختی در بازاریابی و صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در و بازاریابی تصمیم‌گیری و داوری است. تصمیم‌گیری و عوامل مؤثر در آن مورد علاقه علوم شناختی می باشد. مدیریت و اقتصاد شناختی در کنار نظریه‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌تواند به درک فرآیند رفتار مصرف کننده و تصمیم‌گیری در بازاریابی کمک کند. امروزه پژوهش های شناختی دربازاریابی از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده اند. یکی از دلایل آن، پیشرفت های حاصل شده درخصوص درک فعالیت مغز انسان است. همچنین باتوجه به توسعه تحقیقات میان رشته ای در بازاریابی، محققان بیشتری به بررسی فرآیندها و مدل های ذهنی و احساسات افراد در سازمان ها علاقه نشان داده اند.(حیدری، علی ) و در تلاش هستند تا راز بزرگترین سرمایه یعنی مغز را کشف کنند و کارکردهای آن را به عنوان پیچیده‌ترین ودیعه‌ی الهی بشناسند. این تلاش‌ها از آن جهت صورت می پذیرد که مغز به عنوان مرکز تصمیم گیری و صندوقچه اسراری برای تمام کرده ها و نکرده های بشر می باشد. (جوانی، محمد) با توجه به اینکه بازاریابی و بازاریابی صنعتی عامل کمکی و جانبی موفقیت شرکت ها نمی‌باشد، بلکه یک امر ضروری برای شرکت‌های صنعتی در بازارهای رقابتی است. (هارت) و فرایند تصمیم گیری، داوری و انتخاب در شش حوزه اصلی بازاریابی صنعتی شناسایی شده توسط کاتریچی (2009) یعنی رفتار خریداران صنعتی، نوآوری/ توسعه محصولات جدید، مدیریت کانال توزیع، فروش و مدیریت فروش، روابط خریدار و فروشنده و مدیریت و استراتژی بازاریابی نقش مهمی را دارد. در این پژوهش ضمن مروری بر تعریف علوم شناختی و بازاریابی صنعتی به بررسی کارکرد علوم شناختی در بازاریابی و صنعت می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of cognitive sciences in marketing and industry

نویسنده [English]

  • mahmud keivan bane kohal
Doctoral student of Business Administration, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in marketing is decision making and judging. Decision making and the factors influencing it are of interest to the cognitive sciences. Management and cognitive economics, along with other decision theories, can help to understand the process of consumer behavior and marketing decision making. Cognitive research in marketing is more important today than in the past. One reason is the advances in understanding the activity of the human brain. Also, with the development of interdisciplinary research in marketing, more researchers have shown interest in examining the processes and mental models and emotions of people in organizations (Heidari, Ali) and are trying to discover the secret of the biggest asset, namely the brain. Recognize its functions as the most complex divine deposit. These efforts are made because the brain is the center of decision-making and the secret box for all human actions and deeds. (Jawani, Mohammad) Given that marketing and industrial marketing is not an ancillary factor to the success of companies, but is an essential for industrial companies in competitive markets. (Hart) and the decision-making, judging and selection process in the six main areas of industrial marketing identified by Katrici (2009) namely industrial buyer behavior, innovation / new product development, distribution channel management, sales and sales management, buyer-seller relationship and management And marketing strategy plays an important role. In this study, while reviewing the definition of cognitive sciences and industrial marketing, we examine the function of cognitive sciences in marketing and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive sciences
  • marketing
  • industry