رابطه مدیریت سرمایه گذاری هوشمند با انرژی های تجدید پذیر

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

چکیده

انتقال به انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ به منظور کاهش تغییرات آب و هوایی یک ضرورت است. امروزه با توجه به رشد سریع بازار تقاضا و مصرف انرژی ایجاد یک محیط رقابتی و مشارکت بخش خصوصی در عرصه بهره برداری انرژی های تجدید پدذیر امری اجتناب ناپذیر می باشد. اگر چه بخش خصوصی محرک اکثر صنایع پیشرفته، به روز و کارآمد می باشد اما سرمایه گذاران بخش خصوصی همواره در مورد بازدهی تکنولوژی های جدید بخصوص در زمینه مربوط به انرژی های تجدیدپذیر نگران می باشند..بسیاری از ادبیات آکادمیک شروع به تمرکز بر معقول بودن فنی و اقتصادی چنین انتقالی به انرژی های تجدیدپذیر کرده اند، اما این مطالعات اغلب یک تا چندین سیستم انرژی بالقوه و هزینه ها و مزایای آنها را در مقایسه با سیستم موجود بررسی می کنند. این مقاله پیامدهای چنین تصمیماتی  را خلاصه می کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investment Management on Renewable Energy

نویسندگان [English]

  • Kamran Yeganegi 1
  • Mohammad Reza ghasemloo 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 M.s student, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Transfer to large -scale renewable energy is a necessity to reduce climate change. Today, due to the rapid growth of demand and energy consumption, the creation of a competitive environment and the private sector's participation in the field of renewal energy is inevitable. Although the private sector is driving up most of the advanced industries, private sector investors are always concerned about the efficiency of new technologies, especially in renewable energy. The technical and economic transition has made renewable energies, but these studies often examine one to several potential energy systems and their costs and benefits compared to the existing system. This article summarizes the consequences of such decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renewable energy
  • management
  • investment
  • energy types