اکتشاف و تحلیل درونی نظام یافته عوامل کلان فرهنگی مرتبط با موفقیت و شکست سازمان در زمان دورکاری؛ رویکرد تحلیل مقوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد/ دانشکده مدیریت و اقتصاد/ دانشگاه صنعتی شریف/ تهران/ ایران

2 استادیار/ دانشکده مدیریت/ دانشگاه پیام نور/تهران/ ایران

چکیده

شیوع بیماری کووید-۱۹ از حدود دو سال گذشته، بسیاری از سازمانها و دولت‌ها را ناگزیر از تدوین و پیاده سازی فرایند دورکاری از منزل به صورت حداکثری نمود. به دلیل ماهیت بحرانی موضوع، سازمانهای کمی از آمادگی لازم برای اجرای فرایند دورکاری برخوردار بودند؛ لذا این مساله، چالش‌های متعددی برای اثربخشی عملکردی سازمان‌ها ایجاد نموده است. در این پژوهش با رویکرد اکتشافی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که مهمترین عوامل فرهنگی مرتبط با موفقیت و شکست اقدامات دورکاری در موضوع اثربخشی عملکرد سازمانی چیست. برای پاسخ به این پرسش از تحلیل داده‌های جمع آوری شده از مصاحبه نیمه ساختارمند با افراد یک سازمان دورکار استفاده شده است. افراد مورد مصاحبه، کارکنان و مدیران سازمان می‌باشند و سوالات مصاحبه به صورت پایان باز و آزاد پرسیده شده است. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری به روش تحلیل مقوله استفاده شده و مضامین اصلی به عنوان اصلی‌ترین عوامل فرهنگی در رفتار سازمانی مورد بحث قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد که مواردی چون احساس عدالت در سازمان، فرهنگ ارتقای شغلی، انعطاف پذیری سازمان و نگرش نسبت به پاداش و جبران خدمات از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین کننده موفقیت یا شکست دورکاری در سازمان از نظر کارکنان هستند. در طرف مقابل، نحوه نظارت بر عملکرد کارکنان و ارتباطات سازمانی از منظر مدیران به عنوان مهم‌ترین عوامل مطرح شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploration and Systematic Internal Analysis of Macro-cultural Factors in the Field of Success and Failure of Teleworking Organization by Thematic Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • sayed mohammad safavi hemami 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1 Msc/ Graduate School of Management and Economics/ Sharif University of Technology/Tehran/Iran
2 Assistant professor/ Facility of Management/ Payam Noor University/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

Within the past two years, lots of organizations and governments had to develop  and implement teleworking method as much as possible due to Covid-19 disease outbreak. Because of the critical nature of this subject, few organizations were prepared for implementation of the teleworking; so, this matter created lots of challenges for the effectiveness of organizations performance. This research has an exploratory approach and it answers this question: what are the most important cultural factors in the field of success and failure of teleworking in effectiveness of organizations performance. For answering this question, we used the analysis of data from semi-structured interviews with individuals in a teleworking organization. The interviewers were the employees and managers of the organization and the interview questions were asked openly and freely. for analyzing the data, we used coding with thematic analysis approach and the main themes are discussed as the main cultural factors in organizational behavior. The results show that matters such as the feeling of justice in the organization, job promotion culture, flexibility of organization and attitude towards reward and compensation of services are the most important factors from the employees' point of view that determines the success or failure of teleworking in the organization. On the other hand, the most important factors are: how to monitor employees' performance and communication in organization from the managers’ point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teleworking
  • organizational performance
  • organizational culture
  • organizational behaviour
  • functional effectiveness