نقش استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی ، نو آوری سازمانی و تسهیم دانش در سازمان

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، عضوهیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان،لارستان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی واحد لارستان،،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

چکیده

استراتژی های مدیریت دانش جزء مباحث روز علمی در حوزه مدیریت می باشد و بر اساس گزارشات ارایه شده از سوی سازمان های مختلف می توان مشاهده کرد که این موضوع به عنوان یک چالش اساسی برای سازمان های جهانی مطرح می باشد . سازمان های عصر دانش در تلاشند که راهی برای همراستایی استراتژی های سطح کلان سازمان خود و استراتژی های مدیریت دانش ایجاد کنند . آن ها بر این باورند که بدون این همراستایی قادر نخواهند بود که سیستم جامع دانش سازمان را ، به طور اثر بخش و کارآمد ، در خدمت اهداف استراتژیک سازمانشان  قرار دهند .. عملکرد شغلی کارکنان به دلیل نقش برجسته آن در دستیابی به اهداف سازمان مورد توجه مدیران میباشد سازمان یادگیرنده مفهوم نسبتاً جدیدی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سازمانها یادگیری را ابزاری می‌دانند که به کمک آن عملکرد را بالا برند و خود را بهتر با تغییرات محیطی وفق دهند. اما برای آنکه سازمانها به بقای خود ادامه دهند، سرعت یادگیریشان باید بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری سازمانی را بیشتر نمایان می‌سازد. امروزه نوآوری، از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می رود. نوآوری زمانی رخ می دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصت های استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر راهبردی سازمان مناسب است یا خیر. نوآوری معیارهای موفقیت را معلوم می کند و نیز به دنبال فرصت های جدید است. در این مقاله به بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی و تسهیم دانش در سازمان خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of knowledge management strategies on organizational learning, organizational innovation and knowledge sharing in the organization

نویسندگان [English]

  • vahid Gholipour 1
  • abolfazl berozi 2
  • Massoud Ghafouri 3
1 Department of Public Administration, Academic Membership, Islamic Azad University, Larestan Branch, Larestan, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
3 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Knowledge management strategies are one of the topics of the day in the field of management and based on the reports provided by various organizations, this issue can be presented as a major challenge for global organizations. Knowledge age organizations are trying to find a way to align their organization's macro-alignment strategies and knowledge management strategies. But for these organizations to continue, they are accelerating, they are showing more environmental change, and this is more organizational. Innovation session is one of the most important factors of economic growth. Innovation occurs when an idea is developed as a product, process or service. Innovation is a management system that emphasizes the organization's bureaucracy, seeks out exceptional opportunities, and decides whether the organization's strategic direction is appropriate. Innovation sets the standard for success and also seeks new opportunities. This article examines the effects of knowledge management on the organization and organizational innovation and knowledge sharing in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational innovation
  • knowledge management
  • knowledge sharing
  • organizational learning