بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد لارستان،لارستان،ایران

3 گروه مدیریت دولتی واحد لارستان،،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

چکیده

مسئولیت پذیری و مسئولیت اجتماعی که به مفاهیم تعهد، وظیفه و تعلق افراد و گروه ها اشاره دارد، امروزه اهمیت بررسی آن درباره رفتار شهروندان و تربیت شهروندی مورد توجه محققان علوم اجتماعی هست. اصل مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات تربیتی و اخلاقی به شمار می رود که در عملکرد و روحیه افراد نقش تعیین کننده ای داردعوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد و یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است. تعهد سازمانی نوعی ارزیابی است از هماهنگی بین ارزشهای خود فرد با اعتقاداتشان نسبت به سازمان. تعهد سازمانی مربوط به اشکالی از دلبستگی و وابستگی به سازمان می باشد. حدود 3 دهه محققان مفهوم تعهد سازمانی را با توجه به این اشکال معنا داده اند. اما هم اکنون دارای مفهوم پیچیده ای است و محققان رفتاری از آن به عنوان خلاصه اموری که در ارتباط با تجارب کاری است یاد می کنند و به طور معناداری رفتارهای مناسب کار و سایر مقاصد رفتاری را پیش بینی می کند در این مقاله به بررسی اداراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر آن بررضایت شغلی و تعهد سازمانی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the perception of social responsibility and its effect on job satisfaction and organizational commitment

نویسندگان [English]

  • mehdi mehdi zadeh rostam 1
  • amir taghizadeh 2
  • abbas rezaei 3
1 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran. (Author)
2 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
3 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Responsibility and social responsibility, which refers to the concepts of commitment, duty and belonging of individuals and groups, today the importance of studying the behavior of citizens and citizenship education is considered by social scientists. The principle of social responsibility is considered as one of the educational and moral issues that plays a decisive role in the performance and morale of individuals. There are several factors that together can create job satisfaction in individuals. Perhaps the absence of one of these factors alone can reduce a person's satisfaction or even make him / her dissatisfied with his / her job. Awareness of one's job is one of the most important factors in creating job satisfaction in people. Organizational commitment is a kind of assessment of the harmony between one's own values ​​and their beliefs about the organization. Organizational commitment is related to some form of attachment and dependence on the organization. For nearly three decades, researchers have interpreted the concept of organizational commitment in terms of these forms. But now it has a complex meaning and behavioral researchers refer to it as a summary of things related to work experiences and significantly predict appropriate work behaviors and other behavioral goals. In this article, we examine the perception of responsibility We will address social acceptability and its impact on job satisfaction and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • job satisfaction
  • organizational commitment