تحقیقات بازاریابی هوشمند بین المللی: مطالعه ای بر مقالات و مسیرهای آتی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، mba، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

این مقاله یک بررسی سیستماتیک از 1722 مقاله در رابطه با بازاریابی بین المللی که در طول سال های 1995 تا 2015 در شش مجله برتر بین المللی کسب و کار منتشر شده را ارائه می دهد. آنالیز ارائه شده در این مقاله بر روی پنج حوزه اصلی متمرکز می باشد: مشخصات محققان درگیر در تحقیقات بازاریابی بین المللی، مشارکت کنندگان اصلی در ارائه ی مقالات بازاریابی بین المللی بر اساس بهره وری و تاثیر آن ها، ویژگی های ساختاری مقالات منشتر شده در زمینه ی بازاریابی بین المللی، مقالات با بیشترین تاثیر در زمینه بازاریابی بین المللی و موضوعات خاص تحقیقات بازاریابی بین المللی و تکامل آن ها در طول زمان. آنالیز نتایج نشان داد که حوزه بازاریابی بین المللی در طول دوره ی تحقیق پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده و بهبود مستمر، کیفیت پیشرفته و پوشش گسترده موضوع در این زمینه مشاهده می شود. جهت گیری های مفید برای تحقیقات آینده موضوعی بوده که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application Of System Dynamics In Financial Decisions

نویسنده [English]

  • pooya ahmadi nowjani
MBA Master student, , Payame Noor Karaj University, Iran
چکیده [English]

The chapter provides a systematic review of 1722 international marketing articles published in the top six international business journals during the period 1995–2015. The analysis focuses on five major areas: profiles of authors involved in international marketing research; major contributors of international marketing articles based on their productivity and impact; structural characteristics of articles published on international marketing; articles with the greatest impact in the international marketing field; and specific themes of international marketing research covered and their evolution over time. The analysis revealed that the international marketing field has experienced a significant proliferation during the investigation period as demonstrated by its continuous refinement, improved quality, and extensive topical coverage. Fruitful directions for future research on the subject are discussed..

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Financial Decision Making
  • Investment