بازاریابی بدون تبلیغات مایکل فیلیپس و سالی رسبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت کسب وکار دانشگاه پیام نور شهر کرج دانشگاه، ایران

چکیده

کلیه مشاغل و صاحبان مشاغل ذکر شده در این کتاب واقعی هستند. اکثریت کسانی که فعالیت می کنند با نام خودشان در شهرها نشان داده شده است. با این حال، به این دلیل که برخی از نمونه های ما از تملق کمتری برخوردار است، و به دلایل دیگر، از جمله حریم خصوصی، ما نام ها  و یا در چند مورد مکان ها ومشاغل را تغییر داده ایم. در بعضی موارد، شغل هایی به عنوان نمونه در کتاب تبلیغ می شوند - ایده های بازاریابی آنها بسیار خوب هستند که به هر حال آنها را گنجانده ایم. در بیشتر موارد، اگر مشاغل به عنوان نمونه تبلیغات استفاده می شود ، باید بدانید  که این بخش کوچکی از ترکیب بازاریابی آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Marketing Without Advertising Michael Phillips And Sally Raspberry

نویسنده [English]

  • mohammad reza khalaji
Master student, Business Management, Payame Noor University, Karaj University, Iran
چکیده [English]

All the jobs and business owners mentioned in this book are real. The majority of those who work are indicated by their names in the cities. However, because some of our examples are less flattering, and for other reasons, including privacy, we have changed names or, in a few cases, places and jobs. In some cases, jobs are advertised in the book as an example - their marketing ideas are so good that we have included them anyway. In most cases, if businesses are used as an example of advertising, you should know that this is a small part of their marketing mix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising-free marketing
  • Michael Phillips
  • Sally Raspberry