نقش انگیزه‌های اساسی در تمایل به پرداخت آنلاین در تجارت الکترونیک

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده

این مطالعه بر آن است تا به تعیین این مسئله بپردازد که آیا درک انگیزه‌های اساسی مصرف‌کننده کهنه‌کار می‌تواند به تعیین ساز و کارهای میل به پرداخت آنلاین کمک کند. برای نیل به این هدف، از یک خرید شبیه‌سازی شده روی سایت تجارت الکترونیک ساختگی برای محصول مصرفی (تحت عنوان «ورودی جدید» یا «کلاسیک») استفاده شد تا اثرات دو انگیزه اساسی (یعنی دستیابی به همکار در برابر خودمحافظتی) بر تمایل به خرید آنلاین محصول بررسی شود. تمرکز اصلی این مقاله بر بررسی ظرفیت انگیزه‌های دستیابی به همکار و خودحفاظتی قرار گرفت تا رابطه بین نگرش در قبال محصول و میل به خرید و همچنین اثرات انگیزه بر تمایل به خرید متعادل شود. از طریق تحلیل اثرات تعامل و رگرسیون، نشان داده شد که انگیزه اساسی برای دستیابی به همکار به طور مستقیم با افزایش میل به خرید در هر دو نوع محصول مرتبط بوده و رابطه بین نگرش در قبال محصول و میل به خرید را متعادل می‌سازد. انگیزه خودحافظتی، میل به خرید محصولات کلاسیک و نه ورودی‌های جدید را افزایش می‌دهد. با نگاهی خلاصه به انگیزه اساسی در حوزه مصرف‌کننده و به طور بالقوه، نخستین تحقیق در مورد اثرات تعدیل انگیزه‌های اساسی، نتایج عمدتاً از مفهوم انگیزه قابل پیش‌بینی ناشی از گرایش‌های رفتاری حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Underlying Incentives In Online E-Commerce Payments

نویسنده [English]

  • amd gderi
Master student of Management Department, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

This study aims to determine whether understanding the basic motivations of a veteran consumer can help determine the mechanisms for willingness to pay online. To achieve this, a simulated purchase on a fictitious e-commerce site for a consumer product (called a "new entry" or "classic") was used to measure the effects of two basic motivations (ie, achieving a colleague versus self-preservation) on the desire to Check product purchase online. The main focus of this article was on examining the capacity of motivation to achieve a partner and self-preservation to balance the relationship between attitudes toward the product and the desire to buy, as well as the effects of motivation on the desire to buy. Through analysis of the effects of interaction and regression, it was shown that the underlying motivation to reach a partner is directly related to increased willingness to buy in both types of products and balances the relationship between product attitude and willingness to buy. Self-preservation motivation increases the desire to buy classic products rather than new entries. With a brief look at the underlying motivation in the consumer domain and potentially, the first research on the effects of modulating underlying motivations, the results mainly support the concept of predictable motivation resulting from behavioral tendencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linking motivation and preferences
  • Matching priorities
  • Basic Motivation Framework
  • Willingness to pay
  • Adjustment analysis
  • e-commerce