مطالعه ارزش افزوده اقتصادی با رویکرد مروری

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA، دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

ارزش افزوده اقتصادی شاخصی است که کل ارزش ایجاد شده شرکت در یک کسب وکار
را کنترل می کند. این شاخص به بیان چالش هایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مالی مواجه­اند، می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سوددهی اقتصادی را بیان می کند. پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه روابط متغیرها و جمع آوری اطلاعات، مروری-روایتی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، سایت­ها و کتاب های موجود در رابطه با ارزش افزوده اقتصادی، مطالعه مقالات پیشین و استفاده از داده های ثانویه می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. نتایج نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی بهترین معیار ارزیابی عملکرد می­باشد و عبارت است از ارزشی که در فرآیند تولید یک کالا یا ارائه خدمت به وجود
می آید. همچنین هدف اصلی هر سازمان، ایجاد ارزش برای مالکان و هدف سرمایه­گذاران از سرمایه­گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه­گذاریشان می­باشد. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه­گذاران و افراد داخلی شرکت­ها، بلکه در سطح وسیع­تر، جامعه از این ایجاد ارزش منتفع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Of Economic Value Added With A Review Approach

نویسنده [English]

  • Shahram Yazdi zadeh
MBA student, Payame Noor University of West Tehran
چکیده [English]

Economic value added is an indicator of the total value created by a company in a business
Controls. This index addresses the challenges that companies face in measuring financial performance. Economic value added expresses economic profitability by measuring profits after deducting the returns expected by shareholders. The present study is applied in terms of purpose and review-narrative in terms of variables relationships and data collection. The statistical population of the present study includes all available articles, sites and books related to economic value added, reading previous articles and using secondary data. The sampling method is purposeful. The results show that economic value added is the best measure of performance and is the value that exists in the process of producing a product or providing a service.
comes. Also, the main goal of any organization is to create value for the owners and the goal of investors from investing in a company is to obtain a return commensurate with their investment. If a company or organization succeeds in creating value, not only investors and corporate insiders, but also the wider community will benefit from this value creation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic value added
  • operating profit
  • cost of capital