ارائه یک طرح سلسله مراتبی در زمینه بازاریابی اجتماعی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، mba، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

چکیده

هدف این مقاله اینست که یک مدل سلسله مراتبی و متمایز از اصول بازاریابی اجتماعی، مفاهیم و تکنیک هایی را طراحی کند که بر مبنای لیست های موجود از معیارهای مبنا غیر معادل و نامتمایز (و شاید هم بعنوان جایگزینی برای آن) ایجاد می گردد.
طراحی/ روش/راهکار - این یک مقاله ای مفهومی است که مدل سلسله مراتبی از اصول، مفاهیم و تکنیک های بازاریابی اجتماعی را ارائه میدهد. این توصیف جدید از اصول بازاریابی اجتماعی، چهار مفهوم اصلی آن، و پنج تکنیک آن، راه جدیدی را برای تصور و شناسایی عناصری مختلفی به ما نشان میدهد که بازاریابی اجتماعی را تشکیل میدهند. این مدل جدید به ما کمک میکند که بتوانیم مبنای تئوری بازاریابی اجتماعی را ایجاد کنیم و آنرا توسعه دهیم، که بر اساس یک مطالعه تعریفی انجام شده توسط انجمن بازاریابی اجتماعی بین المللی (iSMA)، انجمن بازاریابی اجتماعی استرالیا (AASM) و انجمن بازاریابی اجتماعی اروپا (ESMA) می باشد. این مدل پیشنهادی اساسی را برای تحقیقات آینده فراهم می سازد. ما پیشنهاد میکنیم که تحقیقات بعدی بصورت تجربی این مدل پیشنهادی را آزمایش کنند. این مقاله درصدد است که مبنای تئوری بازاریابی اجتماعی را توسط ایجاد یک مورد منطقی بخاطر نیاز به تمایز بین اصول، مفاهیم و تکنیک ها در هنگام توصیف بازاریابی اجتماعی توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide A Hierarchical Plan In The Field Of Social Marketing

نویسنده [English]

  • hossein hosseini
Master student, MBA, Payame Noor University, Alborz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to design a hierarchical and distinctive model of social marketing principles, concepts, and techniques based on existing lists of unequal and indistinguishable basis criteria (and perhaps as an alternative).
Design / Method / Solution - This is a concept paper that presents a hierarchical model of the principles, concepts, and techniques of social marketing. This new description of the principles of social marketing, its four main concepts, and its five techniques, shows us a new way to imagine and identify the various elements that make up social marketing. This new model helps us to build and develop the basis of social marketing theory, based on a definition study by the International Social Marketing Association (iSMA), the Australian Social Marketing Association (AASM) and the Social Marketing Association Europe (ESMA). This model provides a basic proposition for future research. We suggest that future research experimentally test this proposed model. This article seeks to develop the basis of social marketing theory by creating a logical case for the need to distinguish between principles, concepts and techniques when describing social marketing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social marketing theory
  • principles
  • basic criteria
  • concepts
  • techniques
  • new conceptualization