هوش مصنوعی در بازاریابی: مرور نظام مند و مسیر تحقیقات آتی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

فناوری های تحول آفرین مانند اینترنت اشیا، تحلیل داده های بزرگ، بلاکچین و هوش مصنوعی شیوه ی عملیات کسب و کارها را تغییر داده اند. از بین تمام فناوری های تحول آفرین، هوش مصنوعی جدیدترین فناوری تحول آفرین است و پتانسیل زیادی در متحول سازی بازاریابی دارد. متخصصین در سرتاسر جهان تلاش می کنند تا آن دسته از راه حل هایی هوش مصنوعی را پیدا کنند که بهترین تناسب و هماهنگی را با نقش های بازاریابی خود دارند. با این حال، مرور نظام مند پیشینه ی تحقیقاتی می تواند اهمیت هوش مصنوعی را در بازاریابی نشان داده و مسیرهای تحقیقاتی آتی را نشان دهد. مطالعه ی حاضر بدنبال پیشنهاد مرور جامع هوش مصنوعی در بازاریابی با استفاده از تحلیل شبکه ی کتاب سنجی، مفهومی و عقلانی پیشینه ی تحقیقاتی موجود منتشر شده بین سال های 1982 تا 2020 می باشد. مرور جامع 1580 مقاله به شناسایی عملکرد کنشگران علمی مانند مناسب ترین نویسندگان و مناسب ترین منابع کمک کرد. علاوه براین، تحلیل استناد مشترک[1] و هم رخدادی[2]، شبکه ی مفهومی و عقلانی را پیشنهاد کرد. خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم لوواین، به شناسایی مضامین فرعی پژوهش و مسیرهای تحقیقاتی آتی به منظور بسط و توسعه ی هوش مصنوعی در بازاریابی کمک کرد.
 
[1] - co-citation
[2] - co-occurrence

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence in Marketing: A Systematic Review and Future Research Path

نویسنده [English]

  • hamed jahanfar
Master student, Department of Management, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Transformational technologies such as the Internet of Things, big data analytics, blockchain, and artificial intelligence have changed the way businesses operate. Of all the transformational technologies, artificial intelligence is the newest transformative technology and has great potential in transforming marketing. Experts around the world are trying to find artificial intelligence solutions that best fit their marketing roles. However, a systematic review of research background can show the importance of artificial intelligence in marketing and future research directions. The present study seeks to suggest a comprehensive review of artificial intelligence in marketing using bibliometric network analysis, conceptual and rational existing research background published between 1982 and 2020. A comprehensive review of 1580 articles helped to identify the performance of scientific actors such as the most appropriate authors and the most appropriate sources. In addition, co-occurrence and co-occurrence citation analysis suggested a conceptual and rational network. Data clustering using the Levine algorithm helped to identify research sub-themes and future research pathways for the development of artificial intelligence in marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • artificial intelligence
  • bibliometric analysis
  • rational structure
  • conceptual structure