بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در رفتار مصرف کننده

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار گرایش سیستم ها و فناوری اطلاعات،پیام نورواحد تهران غرب،تهران،ایران

چکیده

این مطالعه تحقیقات اخیر منتشر شده در زمینة نقش بازاریابی دیجیتال[1] بر رفتار مصرف کننده را بررسی می کند که عمدتاً بر سه بعد هستند: (1) اپلیکیشن­های تلفن همراه، (2) پلتفرم ­های رسانه­های اجتماعی، و (3) تبلیغات شفاهی الکترونیکی. هدف اصلی این مطالعه روشن کردن نقش بازاریابی دیجیتال بر رفتار مصرف کننده با تمرکز خاص بر بخش گردشگری است. این مطالعه با تقویت بدنة علم و دانش مرتبط،  به هدایت پیشرفت­های آینده بازاریابی دیجیتال در حوزة گردشگری کمک می­کند. ادبیات بررسی شده به طور کامل اهمیت ارتباطات دیجیتال را برای رقابت پذیری گردشگری، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، رفتار گردشگران و استفاده آنها از رسانه­های اجتماعی و اپلیکیشن­های کاربردی تلفن همراه نشان می­دهد. این مطالعه همچنین در حوزة آکادمیک با شناسایی برخی از شکاف‌ها در تحقیقات موجود و ارائه طرح برای هر دو زمینة تحقیقات آینده و نقشه راه احتمالی برای تصمیم گیرندگان مشارکت دارد.
 
[1] Digital Marketing

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of digital marketing in consumer behavior

نویسنده [English]

  • Mohammadhossein Mivehnejad
M.Sc. Student, Business Management, Information Systems and Technology Orientation, Payam-e-Noor, Tehran West, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines recent research on the role of digital marketing in consumer behavior, which focuses on three dimensions: (1) mobile applications, (2) social media platforms, and (3) Electronic word of mouth. The main purpose of this study is to clarify the role of digital marketing on consumer behavior with a particular focus on the tourism sector. This study helps guide the future advances of digital marketing in the field of tourism by strengthening the body of related science and knowledge. The literature thoroughly demonstrates the importance of digital communications for tourism competitiveness, word-of-mouth marketing, tourist behavior, and their use of social media and mobile applications. This study also participates in the academic field by identifying some gaps in existing research and providing a blueprint for both future research and a possible roadmap for decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Apps
  • Digital Marketing
  • Consumer Behavior
  • Word of Mouth Electronic Marketing
  • Social Media