بررسی اهمیت پاداش های کلامی بر انگیزه خود مصممی مدیران

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت کسب و کار گرایش فناوری دانشگاه پیام نور واحد ورامین

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی اهمیت پاداش های کلامی بر انگیزه خود مصممی مدیران است. لذا برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات به صورت مروری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد انگیزش خودمصممی را باید از عوامل مهم در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش اشتیاق شغلی به شمار آورد، که این مهم از طریق پاداش­های کلامی و اجرایی امکان پذیر است. لذا به مسئولان و مدیران در سازمان­ها توصیه می­گردد با ایجاد یک جوّ حمایتی در سازمان کارکنان را به استقلال تشویق کرده و از نظرات آن­ها حمایت کنند، تعیین اهمیت وظایف هر یک از کارکنان، دادن حس کنترل بر شغل به افراد و برنامه­هایی مانند غنی­سازی شغلی و جلب مشارکت افراد در کار، زمینه را برای افزایش سطح خودمصممی و پیامدهای مطلوب آن فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Importance Of Verbal Rewards On Managers' Self-Determined Motivation

نویسنده [English]

  • mojdeh ghavami
Master student, Business Management majoring in Technology, Payame Noor University, Varamin Branch, Varamin, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the importance of verbal rewards on managers' self-determined motivation. Therefore, to achieve this goal, the information has been collected in a review using the documentary-library method. The results show that self-determination motivation should be considered as an important factor in reducing burnout and increasing job motivation, which is possible through verbal and executive rewards. Therefore, officials and managers in organizations are advised to create an atmosphere of support in the organization to encourage employees to be independent and support their opinions, determine the importance of the duties of each employee, give people a sense of control over the job And programs such as job enrichment and participation in work to increase the level of self-determination and its desired consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • self-determination
  • reward
  • verbal reward