بررسی انواع افزایش سرمایه با رویکرد مروری ( مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

تصمیم گیری  درباره ساختارسرمایه یکی از چالش برانگیزترین  و حیاتی ترین  تصمیمات شرکت ها برای بقای آنها در بازار رقابتی است. بررسی روشهای تامین مالی ،از مهمترین وظایف مدیران مالی است که همواره ثروت  و سرمایه سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد. معمولاً اکثر شرکتها با سرمایه اندک، فعالیت خود را آغاز می‌کنند و پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران برای توسعه فعالیتها و اجرای طرحهای توسعه به نقدینگی نیاز پیدا می کنند. در این حالت، شرکتها به علت محدود بودن اعتبارات سیستم بانکی و پیچیده بودن مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه، به انتشار سهام جدید اقدام می نمایند.حال با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، گرایش فراوانی به افزایش سرمایه یافته اند و همچنین وجود روشهای گوناگون برای افزایش سرمایه، ضرورت تشخیص داده شد که پیرامون شیوه‌های افزایش سرمایه  و تاثیر آنها بر بازده سهام، تحقیق حاضر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Types Of Capital Increase With A Review Approach (Study Of Companies Listed On The Tehran Stock Exchange)

نویسنده [English]

  • zahra montazeri
Master student of business management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Deciding on capital structure is one of the most challenging and vital decisions companies make to survive in a competitive market. Examining financing methods is one of the most important tasks of financial managers, which always affects the wealth and capital of shareholders. Usually, most companies start their activities with small capital and after being listed on the Tehran Stock Exchange, they need liquidity to develop their activities and implement development plans. In this case, companies issue new shares due to the limited credit of the banking system and the complexity of the process of obtaining a license to issue bonds. Now, considering that the companies listed on the stock exchange have a great tendency to increase capital and also the existence of various methods to increase capital, it was deemed necessary to conduct research on the methods of capital increase and their impact on stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital increase
  • revaluation
  • cash flow
  • accumulated profit