بررسی نقش بانکداری سبز بر خدمات اینترنتی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ،پیام نور ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خدمات اینترنتی و خدمات بانکداری سبز می‌باشد. پس از جنگ جهانی دوم بازسازی اقتصاد های آسیب دیده و ارتقاء رشد اقتصادی با هدف بهبود سریعتر شاخص‌های رفاهی اهمیت روز افزون یافت. در آن مقطع منابع طبیعی و عوامل تولید به صورت نامحدود و محیط زیست نیز به عنوان مخزنی پایان ناپذیر برای تغذیه برنامه‌های رشد شتابان اقتصادی فرض می شد. اما تحولات روی داده در دهه های بعد ضرورت توجه به سرمایه‌های طبیعی و ایجاد تناسب میان نرخ بهره برداری از محیط زیست با سرعت ترمیم و بازگشت آن با استقبال بالایی روبرو شد. در نتیجه مفاهیمی نظیر اقتصاد سبز یا اقتصاد دوستدار محیط زیست؛ رشد سبز و بانکداری سبز در دهه های اخیر مطرح و مورد توجه کشور ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت. در این مقاله پس از معرفی مفاهیمی نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار به موضوع جدید بانکداری سبز پرداخته می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Role Of Green Banking On Internet Services

نویسنده [English]

  • sara etminani
Master student, Payame Noor, Iran1
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between Internet services and green banking services. After World War II, the reconstruction of damaged economies and the promotion of economic growth with the aim of faster improvement of welfare indicators became increasingly important.  At that time, natural resources and factors of production were considered unlimited and the environment was considered as an inexhaustible reservoir to feed the programs of rapid economic growth. However, the developments that took place in the following decades, the need to pay attention to natural resources and create a balance between the rate of exploitation of the environment and the speed of its restoration and return were highly welcomed.As a result of concepts such as green economy or environmentally friendly economy; Green growth and green banking have come to the fore in recent decades and have attracted the attention of countries and regional and international organizations. In this article, after introducing concepts such as green economy and sustainable development, the new issue of green banking is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated communication
  • marketing
  • review approach