رویکردی بر مدیریت ارتباط در سازمانهای دولتی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد. مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ورامین، ایران

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بیان مدیریت و ارتباط است. تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است. اما در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمانها درتجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می باشد. دنیای امروزی به گونه ای است که شرط بقای هر سازمانی عکس العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جزء با داشتن دانش و خلاقیت امکان پذیر نمی باشد. ترقی هر جامعه در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در مدارس آن جامعه انجام می شود. مدیران در هر سازمانی به خصوص سازمان های آموزشی از اهمیت بالایی بر خوردارند و به عنوان گرانبهاترین سرمایه هر سازمان به شمار می روند. اثر بخشی سازمان آموزشی در گرو مدیریت اثر بخش این نظام است. در صورت قرار گرفتن مدیران با انگیزش بالا و کارآمد در نظام آموزشی این سیستم می تواند با کیفیت بالاتری به اهداف خود برسد. این مقاله که ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مدیریت و ارتباط می پردازد وسعی شده است ابتدا مفهوم ارتباط ارائه شده و سپس تجزیه و تحلیل می شود و در پایان پیشنهادهایی ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Approach To Communication Management In Government Organizations In Tehran Province

نویسنده [English]

  • fahime ali
Masters student. Business Management, Department of Management, Payame Noor University, Varamin, Iran
چکیده [English]

The purpose of writing this article is to express management and communication. Rapid change in today's world has faced organizations with various challenges. But in the meantime, there are successful organizations that, with the help of management tools and new technologies, take advantage of the opportunities created. Knowledge management is one of these tools. Knowledge as a resource is essential for the survival of organizations and the condition for the success of organizations in global business is to achieve a deep knowledge and understanding at all levels. Today's world is such that the condition for the survival of any organization is a rapid reaction to change, which is not possible with knowledge and creativity. The development of any society depends on the type and manner of activities that are carried out in the schools of that society. Managers in any organization, especially educational organizations are of great importance and are considered as the most valuable asset of any organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • management
  • communication in the organization