شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات مورد مطالعه (شرکت خودرو سازی سایپا)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحد نوشهر

2 : دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی-تبلیغات فرهنگی، واحد نوشهر، موسسه آموزش عالی مارلیک، نوشهر، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی واحد نوشهر، موسسه آموزش عالی مارلیک ، نوشهر، ایران

چکیده

بازاریابی برای هر کسب و کاری حیاتی است. بازاریابی فرآیندی است که شامل تحقیق، ترویج و فروش محصولات و خدمات به بازار هدف(مصرف‌کنندگان) می‌شود. هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر فضای مجازی در بازاریابی و تبلیغات شرکت خودروسازی سایپا تعیین شد. روش انجام این پژوهش بصورت تحلیلی- کاربردی و با بهره­گیری از روش سوات (SWOT) می‌باشد که نتایج بدست آمده نشان داد؛ معیار سازمانی با امتیاز 608/0 به عنوان مهمترین شاخص در تاثیر فضای مجازی بر تبلیغات و بازاریابی در شرکت سایپا انتخاب شده و پس از آن بترتیب معیار اقتصادی با امتیاز 229/0در رتبه دوم، محیطی با امتیاز 111/0دررتبه سوم و اجتماعی با امتیاز050/0در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین نتایج ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمی(QSPM) نشان می­دهد از میان راهبردهای تدوین شده، بالاترین جذابیت مربوط به راهبرد از بین بردن محدودیت در پهنای باند و ایجاد زیرساخت مناسب در بروز فرصت­های بکارگیری فضای مجازی در تبلیغات و بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا است و پایین­ترین جذابیت مربوط به راهبرد جلوگیری از کاهش کیفیت قطعات، سوء استفاده شرکت­­های سودجو و بی­اعتمادی مشتریان نسبت به خرید محصول بصورت اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and evaluate the strengths and weaknesses of cyberspace on marketing and advertising Case Study (Saipa Automotive Company)

نویسندگان [English]

  • hamed bagheri toustani 1
  • Abbas Farvardinpour 2
  • Mohammad Nabi Najafi Andarvar 3
1 Master’s student of public administration, Marlik Non-Profit University, Nowshahr, Iran.
2 M.Sc. Student, Social Communication Sciences-Cultural Propaganda, Nowshahr Branch, Marlik Institute of Higher Education, Nowshahr, Iran
3 Lecturer in Sociology, Nowshahr Branch, Marlik Institute of Higher Education, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

Marketing is essential for any business. Marketing is a process that involves researching, promoting and selling products and services to the target market (consumers). The main purpose of this study was to investigate the impact of cyberspace on marketing and advertising of Saipa Automotive Company. The method of this research is analytical-applied and using SWOT method (SWOT) which showed the results; Organizational criterion with a score of 0.608 was selected as the most important indicator in the impact of cyberspace on advertising and marketing in Saipa Company, followed by economic criteria with a score of 0.229 in the second place, environmental with a score of 0.111 in the third place and social with a score of 050 / 0 are in fourth place. Also, the results of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) show that among the developed strategies, the highest attractiveness is related to the strategy of removing bandwidth restrictions and creating a suitable infrastructure in the occurrence of cyberspace opportunities in the company's advertising and marketing. Saipa is a car manufacturer and the lowest attraction is related to the strategy to prevent the reduction of parts quality, abuse of profiteering companies and customers' distrust in buying the product online.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • marketing
  • advertising
  • Saipa Company