دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

داود طاهری


آیا متاورس جایگزین اینترنت فعلی خواهد شد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

شهلا امینی؛ اشرف رحیمیان


ترکیب استراتژی‌های قیمت‌گذاری به کمک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی گلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

سیدمجید موسوی روشن؛ سیدمهرداد مقدم ضیابری


بررسی تأثیر ویژگی‌های تبلیغات رسانه‌های اجتماعی (اینستاگرام) بر قصد خرید مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه رفاه شهر سوادکوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1402

مریم مختاری کلیج کلا؛ مهدی قلی زاده ارات بنی؛ صدیقه درزی اواتی


تصمیم گیری کارآفرینانه برپایه چابکی: مطالعه موردی شعب بانک سپه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

فواد کوهزادی؛ ادیب اقبالیار؛ رویا محمدی


تأثیر محیط فیزیکی بر رضایت و تکرار خرید مشتریان؛ نقش ادراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

فریدون امیدی؛ پرستو دهکردیان


بررسی تاثیر نوآوری در تولید محصول جدید وعملکرد سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

یاسمن جلیلی


بررسی رابط‎ه ‎ی سرمایه ی روانشناختی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز‎استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

محسن شعبانی؛ حمید رحیمیان


اثر نفوذ اجباری و غیر اجباری اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مسلم ترکاشوند


بررسی تاثیرجهت گیری استراتژیک و انعطاف پذیری استراتژیک در نوآوری محصول (مطالعه موردی:شرکت پارس خودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مرتضی اکبری مهرآباد؛ اشرف رحیمیان؛ امیر احمدی


مروری سیستماتیک بر عوامل موثر بر کارافرینی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مونا محمدی


بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر اشتغال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

خسرو مرادی شهدادی؛ کامران پودات


طراحی و ارزیابی مدل در بازاریابی احساسی (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

داریوش جمشیدی؛ مجید محبی؛ علیرضا روستا