دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

داود طاهری


بررسی تاثیر نوآوری در تولید محصول جدید وعملکرد سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

یاسمن جلیلی


اثر نفوذ اجباری و غیر اجباری اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مسلم ترکاشوند


مروری سیستماتیک بر عوامل موثر بر کارافرینی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مونا محمدی


مقاله علمی-پژوهشی

تاثیر سواد اطلاعاتی سازمانی بر نوآوری در سازمان ستاد وزارت نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

محمد عرب صادق آبادی


استخراج از رساله دکتری

آینده پژوهی و طراحی سناریوهای ممکن خدمات تامین اجتماعی در چارچوب متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

فاطمه کرمی


مقاله علمی-پژوهشی

تاثیر فناوری و دانش بازاربرتمایل مالکان کارآفرینی به نوآوری بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

مهتاب قربانی


مروری بر مدیریت بازاریابی هوشمند در شرکتهای سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

فرزاد قاضی مرادی


مقاله علمی-پژوهشی

طراحی مدل بازاریابی محتوای شبکه های اجتماعی در بین زنان خانه دار سازمان تامین اجتماعی با استفاده تکنیک داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

JABM.3.2.15564.351256.32859596

مریم زکی پور کینجی؛ مجید فانی؛ مهدی روح الامینی


ارتباط بین استراتژی های بازاریابی مبتنی بر دانش فکری بانک های دولتی با جذب سپرده های قرض الحسنه با نقش میانجی سرمایه نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

فواد کوهزادی؛ یوسف محمد کریمی؛ ادیب اقبالیار؛ علی توکلی؛ سیاوش عباس پورآذر


استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین استقرار نظام مدیریت دانش و مدیریت مشتری محور در شعب بانک سپه شهرستان شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

محمد حیدری گوجانی؛ نجمه شریفی


مقاله علمی-پژوهشی

تأثیر قابلیت مقایسه بر هزینه بدهی در شرکتهای با ساختار مالکیت مختلف در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

شیما بهزادی امین؛ شادی شاهوردیانی


مطالعه تأثیر سیستم کنترل داخلی و مدیریت سود واقعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

سید محمد امین رضوی؛ شادی شاهوردیانی


مروری بر مفهوم پژوهش در عملیات درسیستم های حقوق و دستمزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

سید کامران یگانگی؛ حسن خدایی


استخراج از رساله دکتری

مدل فروش از طریق بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

سهراب سیفی؛ مجید فانی؛ مهدی روح الامینی


ارائه الگوی بازاریابی ویدیویی در شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

پیام پاسلاری؛ موهان محمدی؛ سعید مرادپور؛ صادی مسجودی


مقاله علمی-پژوهشی

چارچوبی برای تحقق تعالی بازاریابی دیجیتال با استفاده از قدرت فناوری پردازش زبان طبیعی: از اصول تا ارزیابی کارایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

مریم نورائی آباده