موضوعات = رفتار سازمانی
مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

داود طاهری


تاثیر سواد اطلاعاتی سازمانی بر نوآوری در سازمان ستاد وزارت نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

محمد عرب صادق آبادی


بررسی رابطه بین استقرار نظام مدیریت دانش و مدیریت مشتری محور در شعب بانک سپه شهرستان شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

محمد حیدری گوجانی؛ نجمه شریفی


سنجش تاثیر ا خلاق حرفه ای و معنویت سازمانی بر افزایش وفاداری کارکنان و نشاط سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 71-91

وحید قلیپور؛ محمد مهدی کشفی آزاد؛ علی اصغر سقائیان لاری


بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و تغییر سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 92-117

مهدی مهدی زاده رستم؛ ماهرخ محبی؛ محدثه بهزادی؛ مرضیه زارعی؛ نجمه سنایی


بررسی مفاهیم و نظریه های خصوصی سازی و موفقیت های جهانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 140-155

مهدی مهدی زاده رستم؛ حسن دهقان؛ محمد جواد محبوبی فرد؛ نعیم وقار؛ محمد فیلوندی؛ محمود بورنگی


کسب مزیت رقابتی ؛ شاخصی نو در استقرار اثر بخش تجارت الکترونیک

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 156-178

وحید قلیپور قلیپور؛ سهیلا دانشور؛ حسن مسعودی


نقش استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی ، نو آوری سازمانی و تسهیم دانش در سازمان

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 179-199

وحید قلیپور؛ ابوالفضل بهروزی؛ مسعود غفوری


بررسی اهمیت پاداش های کلامی بر انگیزه خود مصممی مدیران

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 65-74

مژده قوامی


مروری بر ارائه خدمات پولی و مالی بانکها در بستر بانکداری سبز

دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 164-178

فریبا ابراهیمی


نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها

دوره 1، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 64-80

محمد هادی تمدنی نژاد