موضوعات = رفتار سازمانی
مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

داود طاهری


سنجش تاثیر ا خلاق حرفه ای و معنویت سازمانی بر افزایش وفاداری کارکنان و نشاط سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 71-91

وحید قلیپور؛ محمد مهدی کشفی آزاد؛ علی اصغر سقائیان لاری


بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و تغییر سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 92-117

مهدی مهدی زاده رستم؛ ماهرخ محبی؛ محدثه بهزادی؛ مرضیه زارعی؛ نجمه سنایی


بررسی مفاهیم و نظریه های خصوصی سازی و موفقیت های جهانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 140-155

مهدی مهدی زاده رستم؛ حسن دهقان؛ محمد جواد محبوبی فرد؛ نعیم وقار؛ محمد فیلوندی؛ محمود بورنگی


کسب مزیت رقابتی ؛ شاخصی نو در استقرار اثر بخش تجارت الکترونیک

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 156-178

وحید قلیپور قلیپور؛ سهیلا دانشور؛ حسن مسعودی


نقش استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی ، نو آوری سازمانی و تسهیم دانش در سازمان

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 179-199

وحید قلیپور؛ ابوالفضل بهروزی؛ مسعود غفوری


بررسی اهمیت پاداش های کلامی بر انگیزه خود مصممی مدیران

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 65-74

مژده قوامی


مروری بر ارائه خدمات پولی و مالی بانکها در بستر بانکداری سبز

دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 164-178

فریبا ابراهیمی


نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها

دوره 1، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 64-80

محمد هادی تمدنی نژاد