موضوعات = بازاریابی
ترکیب استراتژی‌های قیمت‌گذاری به کمک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی گلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

سیدمجید موسوی روشن؛ سیدمهرداد مقدم ضیابری


بررسی تأثیر ویژگی‌های تبلیغات رسانه‌های اجتماعی (اینستاگرام) بر قصد خرید مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه رفاه شهر سوادکوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1402

مریم مختاری کلیج کلا؛ مهدی قلی زاده ارات بنی؛ صدیقه درزی اواتی


تأثیر محیط فیزیکی بر رضایت و تکرار خرید مشتریان؛ نقش ادراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

فریدون امیدی؛ پرستو دهکردیان


مروری سیستماتیک بر عوامل موثر بر کارافرینی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مونا محمدی


طراحی و ارزیابی مدل در بازاریابی احساسی (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

داریوش جمشیدی؛ مجید محبی؛ علیرضا روستا


بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 21-36

سیده معصومه غمخواری؛ فاطمه سعیدی راد؛ سید هادی جعفرآبادی


بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 118-139

مهدی مهدی زاده رستم؛ امیر تقی زاده؛ عباس رضایی


ارائه یک طرح سلسله مراتبی در زمینه بازاریابی اجتماعی

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-41

سید حسین حسینی مقدم


مطالعه ارزش افزوده اقتصادی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 42-57

شهرام یزدی زاده


بازاریابی بدون تبلیغات مایکل فیلیپس و سالی رسبری

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 86-97

محمد رضا خلجی


مروری بر مدیریت بازاریابی سبز: یک رویکرد ابعادی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-21

اکرم رنجبران


گزینش برند مصرف کننده در سایت‌های خرید اجتماعی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 45-64

متین عسکری