موضوعات = بازاریابی
ترکیب استراتژی‌های قیمت‌گذاری به کمک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی گلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

سیدمجید موسوی روشن؛ سیدمهرداد مقدم ضیابری


بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 21-36

سیده معصومه غمخواری؛ فاطمه سعیدی راد؛ سید هادی جعفرآبادی


بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 118-139

مهدی مهدی زاده رستم؛ امیر تقی زاده؛ عباس رضایی


ارائه یک طرح سلسله مراتبی در زمینه بازاریابی اجتماعی

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-41

سید حسین حسینی مقدم


مطالعه ارزش افزوده اقتصادی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 42-57

شهرام یزدی زاده


بازاریابی بدون تبلیغات مایکل فیلیپس و سالی رسبری

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 86-97

محمد رضا خلجی


مروری بر مدیریت بازاریابی سبز: یک رویکرد ابعادی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-21

اکرم رنجبران


گزینش برند مصرف کننده در سایت‌های خرید اجتماعی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 45-64

متین عسکری


مطالعه بازاریابی مویرگی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 75-87

الهه نجار


بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در رفتار مصرف کننده

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 88-98

محمدحسین میوه نژاد


شناسایی و بررسی عوامل محیطی موثر بر بازاریابی صنعتی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-9

فاطمه نیکخواه لنگرودی


مطالعه بازاریابی عصبی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 10-27

مصطفی باسره